Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Marianne Weigel

Amtmandens indberetning

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Indbyggerne ere en stor Del i Armod, og nogle ernærer sig knap. Aarsagen er ikke Mangel paa Jordens Velsignelse men Bondens slette og ringe Aftrek paa Kornet, der er i en meget ringe Pris, saa man idelig hører Klage for Penge, naar Bonden skal svare sine Skatter.

Byens handel og næring

Handelen her er allene med den Velsignelse, Jorden giver af sig, og med Creaturer.

Fabrikker og manufakturer

Her er ingen Fabriqver eller Manufacturer.

Agerdyrkningen

Her er Indbyggere nok til Jordens Dyrkning. Aggerdyrkelsen kan her ellers ikke forbedres, thi (a) er Landet allevegne paa det tetteste bebygged, (b) driver og dyrke enhver sin Jord paa det yderligste, og (c) er her ikke ringeste Land at indtage, da her paa dette hele Land ikke skal findes een Skp. Land udyrked.