Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Ribe
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Mandtal

Redegørelse

Mandtal over Riiber Byes Borgerskab
 • Kiøbmænd
  • 1. Hr. Commerce Raad Christian Sigfred Eenholm
  • 2. Wibecke Sal: Andreas Mahlers
  • Ere vel formuende og haver dend bæste Handel. No. l mest bemidlet og ejer Breinninggaaard

  • 3. Eskel Simonsen
  • 4. Terman Mortensen
  • ogsaa formuende dog ikke som de 2de forestaaende af mindre Formue

 • Kræmere, som handler med grove Kramvahre, Tobak, Laerret, norsk Tømmer og deslige.
  • 5. Johanne Sal: Andreas Tarups Enke
  • 6. Jørgen Tranberg
  • haver efter deres middelmaadige Tilstand nogen liden Handel mest med Bønder

  • 7. Jens Termansen
  • Er Consumtionsforpagter og har sig her nylig nedsat at bruge Handel

  • 8. Ingeborg Sal. Christian Farvers
  • 9. Cathrine Lasdatter
  • Handler med Skovbevahre Vadmel og deslige, No. 9 af nogen Formue, No. 8 af ringe Tilstand.

  • 10. Peder Knudsen
  • 11. Anders Rasmussen
  • 12. Maren Jepsdatter Fastermoder
  • 13. Thyge Thomsen
  • Handler med Lærret og er af maadelig Tilstand, undtagen No. 10, som er af god Formue.

 • Farver.
  • 14. Zidsel Pederdatter SchadeEr priviligeret og i god Tilstand
 • Guldsmede.
  • 15. Hendrich BøtticherRaadmand Har hudet fuld af Børn og liden Næring
  • 16. Jens Kølholdtsom holder og Øl- og Brendeviin Sall I god Tilstand.
 • Skipper.
  • 17. Hans Sørensen Mandøesom handler med Tømmer fra Norge, selger og Øll, Viin og Brendeviin Er ikkun af inge Vilkaar og har i sit Skib ikkun selv en ringe Part.
 • Barbere.
  • 18. Johan Friderich Henckel
  • Gammel og fattig.

  • 19. Hendrich Schytte
  • Ung og i nogen bedre Tilstand.

 • Skomager Laug.
  • 20. Jacob Mouridsen
  • 21. Peder Mouridsen
  • 22. Mads Trøcker
  • 23. Christian Gahse
  • 24. Anders Gahse
  • 25. Bendix Andresen
  • 26. Andreas Rup
  • 27. Niels Andersen
  • 28. Andreas Rasmussen Wiis
  • 29. Hans Bertelsen
  • 30. Christen Dyrreborg
  • 31. Nicolai Clemmendsen
  • 32. Valentin Keyser
  • 33. Friderich Hansen
  • 34. Jens Falck
  • 35. Claus Mortensen
  • 36. Jørgen Clemmendsen
  • Ere udi slet Tilstand undtagne No. 20, 21, 31 og 35 som ere af maadelige Vilkor.

  • 37. Hans Andersen Aabenraae.
  • 38. Michel Svendsen.
  • 39. Jørgen Friderichsen
  • [ nr. 37, 38 og 39] Ere udi slet Tilstand.

 • Skofleckerne og Svenne som ere gifte og arbejder hos Mesterne.
  • 40. Jochum Schultz
  • 41. Jørgen Jensen
  • 42. Hans Pedersen
  • 43. Christen Hermandsen
  • 44. Christian Polackhvis Kone væver
  • Ere fattige.

 • Skræder Laug.
  • 45. Uldrik Caspersen
  • 46. Christen Müller
  • 47. Jep Carlsen
  • 48. Jep Foersum
  • 49. Thomas Zikiær
  • 50. Anders Weiss
  • 51. Michel Hansen
  • 52. Hans Tønding
  • 53. Morten Hansen
  • 54. Jens Gravmand
  • 55. Peder Schræders Enke
  • 56. Michel Schræders Enke
  • Ere af slette Vilkor undtagen No. 46, som har bæst Næring.

 • Nogle som lidet arbejder uden Lauget, hvilket Lauget formeener at være til dets præjudice
  • 57. Mads Sørensen, som har vaaren i Lauget tilforn.
  • 58. Giertrud Frandsis, hvis Mand har vaaren under Fodguarden.
  • 59. Mette Bertelsdatter, har en Rytter
  • 60. Anne Sophie
  • 61. og 62 Niels og Peder Marcussener, forhen Matroser
  • 63. Niels Jacobsen, forhen Rytter
  • Ere fattige.

 • Snedicker Laug,
  • 64. Morten Rasmussen
  • 65. Peder Aschow
  • 66. Peder Thomsen
  • Ere af slette Vilkor.

 • Smidde Laug.
  • 67. Niels Christian Aarup
  • 68. Bernt Lydicksen
  • 69. Christen Michelsen
  • 70. Hans Gregersen
  • 71. Hans Pouelsen
  • 72. Eenevold Christophersen
  • 73. Jens Lydicksen
  • 74. Anders Michelsen
  • 75. Rasmus Thomsen
  • 76. Jørgen Ollufsen
  • 77. Christopher Eenevoldsen
  • Ere udi maadelig Tilstand, undtagen 71 og 72 som haver bedre Næring og ere udi bedre Tilstand end de andre.

 • Handske- og Bundtmager Laug.
  • 78. Niels Andersen
  • 79. Jens Tved
  • 80. Morten Clausen
  • 81. Jens Nielsen
  • 82. Mickel Christensen
  • 83. Laurids Schade
  • 84. Peder Friis
  • 85. Hans Thomsen
  • 86. Søren Thomsen
  • 87. Thomas Thomesen
  • 88. Hans Ibsen
  • Ere alle af slette Vilkor saasom de ingen Næring haver, siden Handelen paa fremmede Stæder dennem er fragaaed.

 • Feldtberedere.
  • 89. Gotfred Guntzius
  • 90. Christen Kock
  • 91. Anders Andersen
  • Nærer sig nogenlunde vel, undtagen No. 91.

 • Garber eller Ledertover.
  • 92. Niels FrantsenEr i maadelig god Tilstand.
 • Tømmermænd.
  • 93. Jørgen Christensen
  • 94. Anders Toft
  • 95. Niels Hansen
  • 96. Peder Hansen
  • 97. Hans Grangaard.
  • 98. Niels Christensen Lund
  • 99. Hendrick Møller
  • Ere udi slet Tilstand, undtagen No. 93, 96 og 97,som nærer sig nogenleedesMuurmestere.

  • 100. Jens Hiuler
  • 101. Andreas Jensen
  • 102. Rasmus Tysk
  • 103. Peder Jensen
  • 104. Rasmus Hansen
  • 105. Peder Simensen
  • 106. Jens Lollicke
  • 107. Niels Warming
  • 108. Herman Christensen
  • 109. Jens Gravmand
  • Ere alle udi slet Tilstand.

 • Kaaber Smid.
  • 110. Nicolai Thun. I god Tilstand.
 • Karetmager.
  • 111. Hans Hendrich. Har god Næring.
 • Hiulmagere.
  • 112. Jes Jensen
  • 113. Niels Larsen
  • Ligeledes, dog No. l13 bæst formuende.

 • Hattemagere.
  • 114. Thomas Carlsen
  • 115. Peder Pedersen
  • 116. Jep Andersen
  • Ere i maadelig Tilstand.

 • Malere.
  • 117. Hans Poulsen, Byens Accisemester
  • 118. Hans VillumsenGl. og fattig
  • Udi slet Tilstand

 • Reebslagere.
  • 119. Dynes Jensen
  • 120. Nicolai Weitzen
  • Ere i slet Tilstand.

 • Gardnere
  • 121. Nicolai Sinecksen
  • 122. Christian Hendrick Brøer
  • Nærer sig vel

  • 123. Maglene Rytter
  • nærer sig og af Gartneri

  • 124. Dorethe Rytter
  • er fattigeGlarmestere,

  • 125. Niels Johansen
  • 126. Michel Voigt
  • nærer sig nogenleedes.

 • Notler.
  • 127. Jens Pedersen. Nærer sig vel.
 • Sadelmagere.
  • nr="128"> Alexander Lohmann
  • 129. Knud Jepsen
  • I slet Tilstand.

 • Bogbindere.
  • 130. Hans Christian Lund
  • 131. Morten Lund
  • Ligeledes.

 • Slagtere.
  • 132. Christian Ørtel
  • 133. Herman Bertelsen
  • I maadelig Tilstand

 • Knapmager.
  • 134. Søren Knudsen. I slet Tilstand.
 • Tobaksspinder.
  • 135. Wilhelm Brockman. I meget slet Tilstand.
 • Dreyere.
  • 136. Thomas Jensen
  • 137. Hans Johansen
  • Nærer sig vel.

 • Baggere
  • 138. Jørgen Pickman
  • 139. Hans Jørgen Pickman
  • Begge Hvedebrødsbaggere og i god Tilstand.

  • 140. Garlef Kinastes Enke
  • 141. Bertel Nielsen
  • 142. Niels Kierckeby
  • 143. Niels Nielsen
  • 144. Niels Tved
  • Rugbrødsbaggere udi maadelig Tilstand.

 • Bøtkere.
  • 145. Michel Jepsen
  • 146. Bagge Iversen
  • 147. Jep Andersen
  • 148. Anders Jepsen
  • 149. Terkel Hansen
  • 150. Jens Iversen
  • Nærer sig nogenleedes, undtagen No. 150, som det er brændt afvigte Aar.

 • Paruquemager.
  • 151. Adam Levin. fattig
 • Møller.
  • 152. Niels Christensen. I god Tilstand.
 • Udridere.
  • 153. Søren Nielsen. Holder Heste og Vogn og nærer sig af Kroehold, i god Tilstand.
   • 154. Jens Christensenhvis Kone væver
   • 155. Jens Kudsk
   • 156. Peder Nielsen
   • Udi slet Tilstand

  • Lindenvævere.
   • 157. Jens Harboe
   • 158. Frandtz Conradsen
   • 159. Anders Rasmussen.
   • 160. Dorethe Jørgensdatter
   • 161. Jens Blytechers Datter
   • 162. Mette Amme
   • 163. Nis Jensens Kone
   • 164. Mette Gregers Kone
   • 165. Ebbe Paaske
   • 166. Christian Holms Enke
   • 167. Maren Friderichsdatter, Enke
   • 168. Hans Willumsens 2de Døttre
   • 169. Peder Marcussens Døttre
   • 170. Karen sal. Peder Clausens
   • 171. Jørgen Erichsen
   • Ere i slet Tilstand, undtagen No. 157, 159 og 171 hvilke ere noget bedre end de andre af Formue.

  • Vognmænd eller de som holder Vogn og Heste, af hvilke de fleste ernærer sig af nogen liden Avel samt Kroe- og Høkerie.
   • 172. Conrad Wedel
   • 173. Hans Jørgensen
   • 174. Niels Nissen Closter
   • 175. Anders Nielsen Badstue
   • 176. Will Jensen
   • 177. Niels Andersen Lustrup
   • 178. Hans Clemmendsen
   • 179. Niels Lauridsen
   • 180. Niels Kolhauge
   • 181. Christen Rotkier
   • 182. Knud Kock
   • 183. Peder Sallingboe
   • 184. Simon Knudsen
   • 185. Christen Andersen Wedsted
   • 186. Erick Nielsen
   • 187. Jens Joensen
   • 188. Ovenild Hansen
   • 189. Thomas Puggaard
   • 190. Mickel Tröcker
   • 191. Jens Hiuler
   • 192. Hans Olufsen
   • Kand alle nogenleedes nære sig, dog No. 173, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 187, 188 og 189 i bedre Tilstand end de andre. Der ere og andre af Borgerskabet som holder Heste og Vogn, men de haver anden Handel eller Hand-verk saa de forhen i behørige Classer er anførte.

  • Kroerholdere og Høkere.
   • 193. Niels Brasen
   • 194. Sal. Anders Johansens Enke
   • 195. Sal. Hans Jensens Enke
   • 196. Jens Nielsens Eskelund
   • 197. Mads Christensen Pramand
   • 198. Jens Rasmussen
   • 199. Jens Knudsen
   • 200. Niels Borresen
   • 201. Niels Bierum
   • 202. Peder Erirksen
   • 203. Sal. Jacob Rasmussens Enke
   • 204. Friderich Schøtte
   • 205. Ursulla Schiøttes
   • 206. Baltzar Outhus
   • 207. Johan Wit
   • 208. Mathias Bistock
   • 209. Niels Termandsen
   • 210. Bertel Andersen, Jerne Klocker
   • 211. Berthe Oraae
   • 212. Hans Rup
   • 213. Peder Biørn
   • 214. Niels Smid
   • 215. Søren Pedersen Beck
   • 216. Mogens Jensen
   • 217. Hans Nissens Enke
   • Ere udi slet Tilstand, undtagen No. 197 198,200,201, 202,203, 205, 208,213,214, 215, 217 som nærer sig nogenleedes vel efter Byens Tilstand, men No. 194, 195 og 210 ere mest formuende.

  • Daglønnere.
   • 218. Hendrick Meyer
   • 219. Peder Jørgensen
   • 220. Hendrick Müller
   • 221. Hans Hansen Fyhn
   • 222. Petter Fyhn
   • 223. Niels Nymand
   • 224. Niels Warming
   • 225. Petter Friis
   • 226. Niels Ollufsen
   • 227. Anders Reisbye
   • 228. Hans Ulf
   • 229. Jens Sørensen
   • 230. Hans Godsche
   • 231. Michel Wisch
   • 232. Iver Nielsen
   • 233. Peder Morsen, hvis Hustru væver
   • 234. Christen Bundtmager
   • 235. Terman Hansen
   • 236. Jens Nielsen Tonge
   • 237. Hans Andersen Kruse
   • 238. Niels Bertelsen
   • 239. Jens Pedersen Prammand
   • 240. Jens Kalkslaar
   • 241. Christian Fischer
   • 242. Niels Mortensen Fischer
   • 243. Jens Snedichersvend
   • 244. Johan Kruse, hvis Hustru væver
   • 245. Hans Friderichsen, hvis Hustru væver
   • Lever af deres Dagløn og har indtet andet.

  • Blegmænd.
   • 246. Jens Pedersen
   • 247. Christen Christensen, nærer sig og af Bagen
   • Ere i slet Tilstand.

  • Sye- og Spindekoner.
   • 248. Anne Cathrine Schierne
   • 249. Mette Michelsdatter
   • 250. Niels Willumsens Enke
   • 251. Maren Willadsen
   • 252. Woldborg Nielsdatter
   • 253. Agnete Jochumsdatter
   • 254. Arild Troeisens Kone,hvis Mand er i Holland
   • 255. Mette Andersdatter
   • 256. Hans Mørchis Enke
   • 257. Karen Jensdatter Kismers
   • 258. Magdalene Fischers
   • 259. Falckor Feldtbereders Enke
   • 260. Johanne Hiulers
   • 261. Niels Lustrups Enke
   • 262. Karen sal. Carl Skræders
   • 263. Anne Eschildsdatter
   • 264. Margrethe Altonas
   • 265. Broer Hansens Enke
   • 266. Sal. Morten Smids Enke
   • 267. Cathrine sal.Hans Sadelmagers
   • 268. Johannes Beckers Enke
   • 269. Zidsel Hans Pickmans Enke
   • De ere alle fattige, undtagen No. 266 som er i god Tilstand.

  • Hummelførere
   • 270. Levin Røhr
   • 271. Ertman Bunis
   • 272. Gert Sivers
   • Reyser Aar for Aar hertil og igiennem med deris Humble, contribuerer aarl. til Byen og ere forbundne ved borgerl. Caution at svare alle kongl. personel Contributioner og at nedsette sig her i Byen.

   • Endelig erindres Teilgaardens Grund og Eyendom, som Byen eyer og nyder aarl. 12 Rdl. Afgift af; samme beboes af Knud GregersenTeylbrænder.

Afslutning

At forskrevne Mandtal i alle Maader efter Huus-Søgningerne er rigtig, Vedteigningen sandferdig saa vit os efter nøyeste Undersøgning er bekiendt og at det ikke er os mueligt Byens Indvaaneris Tilstand efter visse Midler at beskrive testerer

Riiber Raadstue d. 21. Julij 1735.

C. Worm.
A. Frausing.
N. Ries.
H, Bøtticher.
Oluf Schultz.