Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Rudkøbing
Transskribent: Olaf Thomsen

Toldkammerets indberetning samt borgerliste

Redegørelse

Litr. A
Anno 1735
Denne Byes Udgaaende SkippereFremmede Skippere
Rug1014 Tnd.1533 Tnd.
Biug1632 Tnd.2105 Tnd.
Haufre105 Tnd.900 Tnd.
Erter127 Tnd. 4 Skp.260 Tnd.
Malt103 Tnd.253 Tnd
Summa
Flæsk49 Skpd. 16 Lspd.60 Skpd. 3 Lspd.
Smør80 Tnd. 10 Lspd. 7 Pd.177 Tnd. 12 Lspd. 1 Pd.

Afslutning

Conform med Veyer og Maalers Extract af 26de July 1735, tilstaar

...

Redegørelse

Litr. B
Liste paa de fartøyer, af Smaa og Store, som findes ved Rudkøbing, og ere følgende:
 • Jens Kieldsen, En Galioth Drægtig 20½ Læster,
 • Mathias Svith, En Galioth, Drægtig 19½ Læster,
 • Jacob Kruuse, En Galioth, Drægtig 19 Læster,
 • Sl. Jochum Thollesen, En Galioth, Drægtig 12 Læster,
 • Niels Bendixen, En Galioth, Drægtig 8½ Læster,
 • Rudolph Sebylov, En Jagt, Drægtig 8 Læster,
 • Niels Hovg, En Jagt,Drægtig 7 Læster,
 • Peder Jørgensen, En Jagt,Drægtig 6½ Læster ,
 • Albrecht Pedersen, En Jagt,Drægtig 4 Læster,
 • Anthoni Jacobsen, En Jagt, Drægtig 3 Læster,
 • Mathias Pedersen, En Jagt Baad, Drægtig 1 Læst,
 • Peder Ristinge, En Jagt Baad, Drægtig 1 Læst,
 • Madtz Jørgensen, En Jagt Drægtig 2 Læster,
 • Peder Brocmand, En Galioth, Drægtig 17 Læster,
 • Hans Krøyer, En Jagt, Drægtig 9 Læster

Afslutning

Rudkiøbing d. 2d. Augusti 1735

...

Redegørelse

Litr. C
Specification paa Confisqverede Vahre, som Tied efter Anden ere blefne Auctionerede, fra Anno 1724 dend 30te May til Aar 1734 d. 29de Octb.
Aar og datoPaa Pagn. Udi Auctions Protcolen AnførtRdl.Mrk.Skil.
Summa652315½
d. 30te May 1724Pagn. 140 Hr. Etatz Raad ScheelsBaad fraa MarstaldTobak og Salt1132
d.24de Sbt.Pagn. 147 Christen Pederseni Hverken 5½ Skieppe Salt2112
d.12te DecembPagn. 149 En Baad og 39 Ruller Tobak714
d.10de April 1725Pagn. 150 En Mand fra Maarstald4 Sider læsk22
d.29de Maydito Pagn. Fra 2de ÆrøeboerKalvfskind og Tobak_310
DitoVed Helle Toft her paa Landet, En Baad med Aarer og Seigl, noget Salt, Tobak og Smør3512
d.31te Augs 1726Pagn. 166 Tobak og Høe Leer101--
d.14de Okt.Pagn. 177 Tobak, Lyneborgsk og Spansk Salt2119
d. 5te MayPagn. 180 En Baad. FranskViin og Brendeviin, DanskBrendeviin, Hør, Tobak, Top Suker, Bøsste og Salt19314
d.24 May 1728Pagn. 187 En Baad fra Bagenkop16--
d.27 JlPagn.190 En Baad2--
d.25de Juni 1729Pagn. 211 Salt, Tobak, FranskBrendeviin og Viin, Rinskviin, Sæbe og Hør75--
d.7de Sbt 1730Pagn.221 Ved Ristinge 6 Tdr. LyneburgerSalt451-
d.6te Okt.Pagn.223 En Baad med 2 Sviin114-
d.14de Marti 1731Pagn. 226 FrandskBrende Viin14-
d.11te Marti 1732Pagn. 247 Ved Ristinge, Viin, FrandskBrende Viin, Hør, Tobak, Candis, Suker, Thee, Bay, Lærit og Taftes Baand etc.2912
d.28 JuniPagn. 250 Hoes Peder Brocmandi Snøde, Bonde her paa Landet, EngliskSalt, Tiære, Jern, og FlensborgerBrendeviin1728
d.22de Juni 1733Pagn. 259 Een Jolle i LindelseNoed1025
ditoEen Baad fra Stryenøemed en Ærøeboesom undløb fra Flæsk og Biug10--
d.3de MartiEen Jagt Baad med Helle Stoff uden Eier Mand fra Ærøe3-1
ditoTobak og Salt funden i Jens LauritzensBoe i Norden Broe7511
d. 28de Aug.Pagn. 261 Tobak, FranskBrendeviin og Suker3331
d.28de SbrPagn. 264 Ved Rislinge Mark 1 Tnd. Salt og een Baad135-
ditoPagn. 265 Ved Trygeløff, Silke Toerklæde, Baand, Knappe Naalle, Theeskeder etc.1256
d. 2de SbtPagn. 267 Salt, FrandskBrendeviin og Tobak2314
ditoTobak fra Ristinge, Top Suker, Humble, Peber, Svedsker, Corender, Safran, Neglichen, Cardemome, Canel Bark, Musketen Blom, og Frandskviin1037
d.18de Januari 1734Pagn. 268 Een ÆrøeboeBaad med Calkunske høns, Caponer og 9 Faar1242
d.4de Feb 1734Pagn. 269 Een FurJolle ved Ristingemed nogle Ruller Tobak246
d.22 JuniAdskillige Kram Vahre1255
d.3de Sbt.Pagn. 272 Ved Faare VeileKram Vahre og Frandskviin4335
ditoEet Dusin Skiære Knifve5-6
dito Palle Jørgensenfra Ærøe6½ Lspd. Hør9-7
ditoVed Strand Bræden 3 Tnd. Salt12-6

Afslutning

Rudtkiøbing d. 2de Augusti Ao 1735

Redegørelse

Litr. D et E
Liste paa efter følgende 3de Laugs, Mæstre saa vel som Kiøb Mænd og Kræmmere, og nogen ledes deris Tilstand, og hvor af de nærer sig.
 • Udi Snidker lauget er
  • 1. Peder jensen, nærer sig af sit Haandværk uden Svend og Dreng.
  • 2. Christian Abrahamsen, tillige Orgel Biuger, har hverken Svend eller Dreng.
  • 3. Johan Hoffmangl. og arm, har intet bestillet og gaar iblandt ærinder for Folk.
  • 4. Christen Jørgensen, nærer sig af sit Haand Værk med sin Søn.
  • 5. Jørgen Hansennærer sig uden Svend og Dreng.
  • 6. Rasmus Hansen, bruger under Tiden sit Haand Værk og for resten nærer sig ved Siøen.
  • 7. Claus Rasmussen, nærer sig af Haand Værket med sin Søn.
  • 8. Madtz Jensenhar Svend og nærer sig af sit Haand Værk.
 • Noch er her 2de Borgere, som udi snedker arbeide ere Perfecte, og tillige bruge Snidker Haandværk og ere
  • 9. Jørgen Nielsen, Holder Svend og Dreng.
  • 10. Sigurd Nielsen, holder hverken Svend eller Dreng.
 • Udi Skræder Lauget ere
  • 1. Marius Bertelsen, gl. og fattig og kand næsten icke meere nære sig.
  • 2. Jørgen Christian Rossendahl, intet Arbeide nærer sig lidt af Slagterie og Kvæghold.
  • 3. Lauritz Pettersen, nærer sig af sit Haand Værk og holder 3 Drenge.
  • 4. Christopher Jacobsen, lefver i Armod med Hustru og 3 smaa Børn som niuder Skoele løn af de fattiges.
  • 5. Andreas Smidt, Fruentimmer Skræder, holder under tiden en Svend.
  • 6. Christen Jørgensen, nærer sig af sit Haandværk.
  • 7. Hans Wulfnærer sig af sit Haandværk, holder Dreng.
  • 8. Bertel Marcussen, nærer sig af sit Haandværk og holder en Dreng.
 • Udi Skoemager Lauget ere
  • 1. Jens Andersen Kiær, nærer sig af sit Haandværk og holder 2 Drenge.
  • 2. Lauritz Lauritzen, holder en Svend og nærer sig af sit Haandværk.
  • 3. Torkild Lauritzen, nærer sig af sit Haand Værk og holder 2 Svenne og en Dreng
  • 4. Jens Mogensen, nærer sig af sit Haand Værk.
  • 5. Rasmus Olsen, holder en Svend.
  • 6. Hans Jensen, holder en Svend, og nærer sig af sit Haand Værk.
  • 7. Jens Huusum, holder en Svend og 2 Drenge, nærer sig af sit Haand V:
  • 8. Peder Pallegaardnærer sig af sit Haand Værk og holder en Dreng.
 • Ud af Kiøbmænd og Kræmmere
  • 1. S. Gregers Lind
  • 2. Christen Rasmussen
  • 3. Rudolph Sebylow
  • 4. Hans Pedersen Friis
  • 5. Kiele Lauritzen
  • 6. Hendrich Nielsen
  • 7. Jørgen Dittorf
  • 8. Jens Kieldsen
  • 9. Mathias With
  • 10. Jacob Kruuse
  • 11. Morten Bay
  • 12. Florian Mehl
  • 13. Peder Brocmand
  • 14. Peder Pedersen
  • 15. Madame Sl. Kieldsens
  • Ere udi maadelig Tilstand og kand nock forrestaae Handel, om noget maatte forrefalde

  • 16. Hoppenhack
  • 17. Jørgen Busk
  • 18. Claus Block
  • Disse hafver nylig begyndt at høkre lidet, kand derfor ei viide deris tilstand.

  • 19. Erich Malmøe
  • 20. Hans Voigt
  • Ere rujnerede og forarmed, kand ei handle noget

Afslutning

Rudtkiøbing d. 2de. August Ao 1735

...