Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Thisted
Transskribent: Olaf Thomsen

Bilag til toldkammerets indberetning

Redegørelse

Extract af Thisted Toldbog over de Vahre som her ved Toldstædet udi Anno 1734 ere ind og udførte
Vahrenes NafneIndført fra NorgeUdført til Norge
Aske18 tønder
Aal tørret20 Snese
Aal saltet6 ¼ Td
Baandstager13550 støcher
Brendved33 favner
Barkoner80 tylter
Bark6 tønder
Begerholt2 tylter
Byg3583 Td
Brendvin af Korn9 ankere
Dohler2130 tylter
Erter1½ Td460 Td
Eg9½ Td
Flesk53 Skipd
Gryn af Byg og Hafre7 Td653½ Td
Honnebord1300 Stk
Harveboller10 tylter
Honnestafner200 d
Hafre925 Td
Jernstenger42½ Skipd
Kiød saltet42 1/8 Td
Kiød tørret3 Skipd 18 Lispd
Kuller saltet3 tønder
Lægter30 tylter og 400 d
Malt65 Td
Miød1½ Td 4 anker
Ottalinger205 tylter
Oste2 Skipd 16½ lpd
Rafter100 d
Rug1093 Td
Syfallinger136 tylter
Slagvoller600 d
Spansk Salt6 Td
Smør61½ Td
Senopfrøe1 Td 6½ Skeppe
Sild2 fierd
Svin levende24 Stk
Tialinger249 tylter
Tolfalinger159½ tylt
Tran3½ Td
Tobach100 Skaalpd
Tøndestaver800de
Torsk saltet8 tønder
Torsk tørret12 lispd
Talg og Lys19 lispd
Vox5 lispd 5 pd
Vadmel, Lærret, Nattrøier Strømper, Hatte, Stoff, Olmerdug og hanken? tøy alt hiemgiort af værdi30 Rdl254 Rdl
Fartøyer som til dette Toldistrict hiemmehører
Summa på FartøyerneFartøyernes BygningsfaconDrægtighed
= 19 Stk
11 Skude4½ læster
11 dito5 læst.
11 dito4 læst.
11 dito5 læst.
11 dito4½ læst.
11 dito7 læst.
11 dito6 læst.
11 dito5 læst.
11 dito5 læst.
11 dito4 læst.
11 dito5 læst.
11 dito5 læst.
11 dito6 læst.
11 dito5 læst.
11 dito3 læst.
11 dito4½ læst.
11 dito4 læst.
11 dito5½ læst.
11 dito6 læst.
De Stæder Fartøyer, som udi Aaret 1734 i dette Told District lastet eller ladet hauer, og iche her hiemmeehøre
Fra Norge
 • Mandal
  • 1 Skude drægtig 4 læst
 • Øster Risøre
  • 1 dito 6 læster
  • 1 dito 4 læster
  • 1 dito 5 læster
  • 1 dito 6 læster
  • 1 dito 4 læster
  • 1 dito 4 læster
  • 7

 • Arendal
  • 1 Skude drægtig 6 læster
  • 1 dito 5 læster
  • 1 dito 9 læster
 • Christiansand
  • 1 dito 5 læster
  • 1 dito 5 læster
  • 5