Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fredericia
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Mandtalsliste

Redegørelse

En yderligere Forklaring over Stadens Indvaanere og Beboere afdelt udi visse Klasser, Kiøbmænd, Haandværksfolk, Aulsmænd, øl- og Brændevinsskienkere, Fiskere og Daglønnere saavelsom deres Tilstand, hvor vidt vides kan:
 • KIØBMÆND
  • 1. Poul Fenger [Note 1]Princens Gade, ejer Hus og Gaard og Lodjorder i Marken, bruger noget Kiøbmandskab, Husnæring, Aufling og Fiskeri, ejer en liden Jagt, som han selv fører, er en ung Borger.
  • 2. Henrich Linemann [Note 2]Danmarkes Gade, ejer Hus og Gaarde, Lodjorder samt Haunepladser, bruger Kiøbmandskab, Hus-næring, Aufling, er en Tobaksspinder, hvorudi hans største Haandværk bestaar, er Participant i en Galiot; holdt Skifte med sine Børn, som han er skyldig til 1285 Rdlr.
  • 3. Borgmester Hans Thomsen[Note 3], Danmarkes Gade, ejer Huse, Gaarde samt Lodjorder, bruger noget Kiøbmandsskab, Hus-næring og Aufling, nyder halvt udi en Jagt »Rachel«, drægtig 9 Læster, indehaver af sine Børns Penge 800 Rdr.
  • 4. Madts Pagh [Note 4], Danmarkes Gade, ejer Hus, Lodjorder, bruger noget Kiøbmandsskab, Husnæring, Aufling og Fiskeri, indehaver af Dillebens[Note 5]Børnepenge 600 Rdr.
  • 5. Raadmand Richter[Note 6], Danmarkes Gade, ejer Hus og Gaard, bruger Kiøbmandsskab, Husnæring og liden Vinhandel, indehaver af sin Søsters Penge 400 Rdlr. og den danske Kirkeværger skyldig 200 Rdlr.
  • 6. Madame Brinck [Note 7], ejer en Del skiønne Huse og Gaarde samt Lodjorder, bruger bedste Handel her i Staden med Klæde, Silke og fine Varer og ellers med grove Varer og Korn, er Participant i en Galiot, drægtig 121/2 Læster, skyldig til hendes egne Børn 8300 Rdlr.
  • 7. Raadmand Berthel Thomsen[Note 8], er Ejer af Hus og Gaard og Lodjorder, bruger Kiøbmandsskab, Husnæring, ejer Halv-parten udi Jagten »Rachel«, drægtig 9 Læster.
  • 8. Raadmand Ifversens Enke, Danmarkes Gade, sidder i uskiftet Bo efter kgl. allern. Tilladelse, bruger lidet Kiøbmandsskab, Husnæring og Aufling.
  • 9. Raadmand Lobedantz Enke[Note 9], Danmarkes Gade, sidder ligeledes i uskiftet Bo, bruger lidet Kiøbmandsskab, Husnæring og Aufling, ejer Hus og Gaard samt Lodjorder.
  • 10. Bertel Johansen [Note 10], Danmarkes Gade, ejer Hus og Lod-jorder, bruger Kiøbmandsskab og Husnæring, ejer Halvparten udi en Jagt, drægtig 81/2 L. Indehaver af sine Stifbørns Penge 6 á 500 Rixdlr.
  • 11. Anders Holst [Note 11], Danmarkes Gade, ejer Hus og Lodjorder, bruger noget Kiøbmandsskab og Husnæring, er en ung Borger.
  • 12. Anders Mejnert, Danmarkes Gade, sidder til Leje, handler med The og Stentøj og lidet andet Kram.
  • 13. Carl Kersting, Danmarkes Gade, lejer Hus og er nyligen ankommen, handler lidet med engelske Kordevare[Note 12], er ellers en Fallit[Note 13]fra Engelland.
  • 14. Peter Bianco, Julands Gade, Galanteriekræmmer, ejer selv Hus, rejser til Markeder og der den største Del af sine Varer forhandler[Note 14].
  • 15. Peter Køhn, Julands Gade, bruger lidet Kiobmandskab med Hør og Hamp og haver Husnæring.
  • 16. Hans Bang, Wendes Gade, ejer Hus og Lodjorder, bruger noget Kiøbmandskab, lidet Aufling og Husnæring, er Bager af Profession, hvorved han og nærer sig, er bortskyldig til Anders Holst300 Rdlr.
  • 17. Friderich Jensen, Vendes Gade, ejer Hus, bruger lidet Kiøbmandskab og Husnæring, er ikkun i slet Tilstand.
  • 18. Gregers Erichsen, Siøeberg (nu Søbjerg), er selv Ejer af Hus og Lodjorder, bruger noget Kiøbmandskab og Husnæring, bortskyldig 2 á 300 Rdlr.
  • 19. Martfield, Dal Gade, sidder til Huse, negocierer med lidet Specerie, er en Rytterkone, hvis Mand er i kejserlig Tieneste.
  • 20. Jacob Justesen, Vendes Gade, ejer selv Hus, handler lidet med norske Varer, Fisk og andet, dermed han sig og mesten ernærer. Under samme Nummer beregnes og efterfølgende Jøder, som sig med lidet Kiøbmandskab ernære:
  • 21. Salmon Levinlejer Hus, haver lidet Varer som han til Markeder forhandler.
  • 22. Abraham Valentin, Prinsessens Gade, af lige Beskaffen-hed som vest forestaaende.
  • 23. Moses Valentin [Note 15], Princessens Gade, ejer Hus, bruger lidet Kiøbmandskab, Husnæring, er skyldig paa Gaarden 2 á 300 Rixdlr.
  • 24. Jacob Abraham, Princessens Gade, lejer Hus, handler lidet til Markeder.
  • 25. Markus Moses, Princessens Gade, af lige Beskaffenhed.
  • 26. Isaach Philip, Ridder-Gaden, ejer Hus og Gaard handler med Tømmer og lidet Smaakram, er kommen tilbage ved Processer ellers en Fallit.
  • 27. Jacob Raphael, Ridder-Gaden, er til Huse, handler lidet til Markeder.
  • 28. Berent Wolff, Ridder-Gaden, ejer Hus, haver Husnæring med smaa Varer og øl og Brændevin.
  • 29. Moses Liefman, Princessens Gade, er Selvejer af Hus, bruger Kiøbmandskab med Smaakram, rejser til Markeder, er bortskyldig paa den Forskrivning til Kirken 99 Rd.
  • 30. David Nathan Dæhn, Wendes Gade, er til Leje, bruger lidet Kiøbmandskab med Smaakram rejser til Markeder.
  • 31. Hertz, Jøde, Wendes Gade, lejer Hus og handler til Markeder.
  • 32. Valentin Isaach, Wendes Gade, lejer Hus, bruger Kiøbmandskab med Smaakram, rejser til Markeder.
  • 33. Philip Wolff, Kirchen-Stræde, lejer Hus, haver Husnæring med Smaakram og Øll og Brændevin.
  • 34. Henrich Joseph, Dronningens Gade, ejer Hus, har tilforn ernæret sig med Tobaksspinderi, bruger nu ingen Kiøbmandskab, er bortskyldig paa hans Hus 200 Rd.
 • SKOMAGERE
  • 1. Nicolai Dæhn [Note 16], Dahl-Gade, ejer Hus, ernærer sig med sit Haandværk, haver Børnepenge imod 60 Rdlr.
  • 2. Søfren Rasmussen, Dahl-Gade, er Selvejer af Hus, nærer sig ligeledes af Haandværket.
  • 3. Hans Søfrensen, Kiøbmager Gade, ejer Part i et Hus, bruger Haandværket, er skyldig til Hospitalet derpaa 26 Rd. 4 Mrk.; er slet.
  • 4. Niels Jensens Enke, Ridder-Gaden, er ligeledes Selvejer af Hus, nærer sig med Haandværket, skyldig til Hospit: 53 Rdlr. 2 Mrk.
  • 5. Tulle Søfrensen, Princessens Gade (som Nr 4), skyldig paa H. 70 Rd1r., er en ring Borger.
  • 6. Peder Michelsen, Danmarkes Gade (som Nr. 4), skyldig paa Huset 26 Rdlr. 4 Mrk.
  • 7. Hein Ludviysen, Danmarkes Gade (som Nr. 4), skyldig paa Huset: 66 Hdl. 4 Mrk.
  • 8. Frands Mainer [Note 17], Wendes Gade, ejer Huset, ernærer sig af Handværket, er slet.
  • 9. Peder Jensen, Wendes Gade, lejer Huset, ernærer sig af Handværket.
  • 10. Hans Peter, Danmarkes Gade, (som Nr. 9).
  • 11. Johan Nielsen,Wendes Gade, sidder til Huse, er Ungkarl, nærer sig af Handværket.
  • 12. Niels Jacobsen, Kirke Stræde, er ligeledes til Huse, nærer sig af Handværket, er en ung Borger.
  • 13. Jost Jostesen Oppenhagen [Note 18], Dronningens Gade, ejer lidet Hus.
  • 14. Johan RudolphArteglerist, Kiøbmager Gade, Constabel, ejer Hus.
  • 15. Knud Jensen, Kiøbmager Gade, ejer Hus.
  • 16. Lyder Lydersen, Danmarkes Gade, ejer Hus, er hel slet. Anførte 4 (Nr. 13—16) er ikons Skoflikkere og sig dermed ernærer.
 • SKRÆDERE
  • 1. Jens Hansen, Dronningens Gade, ejer selv Hus, nærer sig ved Haandværket og Væven.
  • 2. Willadts Nielsen, Dal Gaden, ejer Hus, nærer sig af Haandværket.
  • 3. Niels Willadsen, Kiøbmager Gaden, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, er bortskyldig til Krigskommisær Brandt58 Rd. 4 Mrk.
  • 4. Peder Koch, Princessens Gade, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, er ikkun slet.
  • 5. Hans Jørgen Baur, Ridder Gaden, aftakket, lejer Hus, nærer sig ved Haandværket.
  • 6. Rudolph Brachel, Wendes Gade (som Nr 4)
  • 7. Berent Danielsen, Danmarkes Stræde (som Nr. 4).
  • 8. Hans Jørgen Wejer, Vendes Gade, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, Avling og Tobaksplantagie, er bortskyldig.
  • 9. Jochim Lorentsen Rabe. Kirke Stræde, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, er skyldig paa Huset til B Johansen66 Rd. 4 Mrk.
  • 10. Diderich Ejlertsen, Norges Gade (som Nr. 4).
  • 11. Hans Hansen, i Obriste Brinchs Lejehus, Kiøbmagergade, nærer sig ved Haandværket, er en ung Borger.
 • SLAGTERE
  • 1. Peter Bøtcher, Dronningens Gade, ejer Hus, nærer sig med Slagteri, Husnæring med Øl og Brændevin Margvetenterie, aftaklet.
  • 2. Poul Sørensen, Dronningens Gade, er selv Ejer af Huset bruger Haandværk og Avling, ere gamle Folk, en Del bort-skyldig.
  • 3. Andreas Falch, Kongens Stræde, ejer Hus, bruger Slagterie, er skyldig paa Huset 40 Rd., er ikkun slet.
  • 4. Jørgen Thomsen, Princessens Gade, ejer selv Hus, nærer sig med Haandværket, Avling og Husnæring.
  • 5. Jesper Jensen, Norges Gade, er Selvejer af Hus, nærer sig med Haandværket, Husnæring og lidet Avling.
  • 6. Rasmus Hendrigsen, Norges Gade, ejer selv Hus og Jorder, nærer sig af Haandværket, ’Husnæring, Marqvetenderie og Avling.
  • 7. Henrich Bolvan, har kiøbt Hus, men ej noget derpaa betalt, nærer sig af Haandværket, aftakket.
 • Under samme Num. anføres disse tvende, endskiønt de ej ere Lauget vedkommende:
  • 8. Henrich Moses, Danmarkes Gade, nærer sig med Slagteri, er skyldig paa Huset til Niels Ifversen133 Rdlr. 2 Mrk.
  • 9. Eleazar, Jøde, Danmarkes Gade, nærer sig ligeledes med Slagteri, ejer Hus men derpaa skyldig.
 • BAGERE
  • 1. Madts Jensen, Kongens Gade, lejer Hus, nærer sig af Haandværket alene
  • 2. Johan Nicolai Foss, Dahl Gade, ejer Hus og Jord, nærer sig af Haandværket, Husnæring og Avling; skyldig til Hospitalet og N. Ifversen 300 Rdlr.
  • 3. Søfren Nielsen, Princessens Gade, ejer selv Hus, nærer sig af Haandværket og anden Husnæring.
  • 4. Hans Michelsen, Wendes Gade, ejer selv Hus, nærer sig alene af Haandværket. Skyldig Børnepenge 300 Rdlr.
  • 5. Hans Bang, Wendes Gade, er tilforn anført iblandt Kiøbmændene.
  • 6. Mads Jerlefsen, Wendes Gade, ejer selv Hus, bruger Haandværket; er slet.
  • 7. Jacob Hansen, er fattig og bruger ikke Haandværket.
 • SMEDE
  • 1. Daniel Steube, Dronningens Gade, nærer sig af Haandværket og Husnæring med øl og Brændevin. Ejer Hus. Er skyldig til Hospitalet 166 Rd1r. 4 Mrk. Aftakket.
  • 2. Andreas Jensen, Bierge Gaden, ejer Hus, nærer sig alene ved Haandværket.
  • 3. Ebling Struch, Danmarkes Gade, aftakket, ejer Hus; nærer sig af Haandværket; skyldig 66 Rdlr. 4 Mrk. paa Huset•
  • 4. Andreas Dresler, Danmarkes Stræde, ejer Hus, nærer sig af Haandværket; bortskyldig til Obriste Beentfeldt45 Rdlr.
  • 5. Thomas Pedersen, Norges Gade, ernærer sig med Haandværket, Husnæring og Avling, ejer Hus, derpaa skyldig.
 • SNEDIKERE
  • 1. Søften Christensen, Dronningens Gade, er en gl. Mand og kan intet fortiene. Ejer Hus.
  • 2. Henrich Schubarth, Bierge Gaden, ejer Hus, nærer sig af Haandværket; aftakket.
  • 3. Søfren Jelling, Kiøbmager Gade, ernærer sig med Haandværket, ejer selv Hus.
  • 4. Peder Jacobsen, Ridder Gaden (som Nr. 3), skyldig Børnepenge 133 Rd. 2 Mrk.
  • 5. Rasmus Olufsen. Aftakket. Har selv opbygt Hus, som er pantsat.
  • 6. Claus Ditmar, Danmarkes Stræde (som Nr. 3).
  • 7. Jacob Marcussen, Norges Gade. Af lige Beskaffenhed. Begge slette.
 • HATTEMAGERE
  • 1. Peder Cronesen, Dahl Gade, ejer selv Hus. Skyldig paa Huset til Cancellieraad Beentfeldt200 Rdlr.
  • 2. Jacob Jostesen. Er tilforn anført blandt Kiøbmændene.
  • 3. Lauridts Laursen, Wendes Gade, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, en ung Borger.
  • 4. Crone Pedersen. Nylig nedsat sig, ejer Hus, vil bruge Haandværket.
 • MURMESTERE
  • 1. Laurids Nielsen, Bierge Gade. Nærer sig med Haandværket, er en gammel Mand, ejer lidet Hus, pantsat til Kirken
  • 2. Hans Corneliussens Enke, Dahl Gade, haver Sønnen ved sig, som er ved Haandværket, ejer Hus, er pantsat til Cancellieraaden for 66 Rd. 4 Mrk.
  • 3. Christen Hansen, Danmarkes Gade, ejer et gl. slet Hus; er ellers af ringe Vilkaar.
  • 4. Johan Caspar, Arteglerist, Danmarkes Gade, Constabel, bruger Haandværket, ejer Hus, skyldig derpaa.
  • 5. Andreas Olufsen, ejer lidet Hus, nærer sig af Haandværket; aftakket.
 • GLARMESTERE
  • 1. Baltzar Johansen, Dronningens Gade, er nylig til Byen ankommen, nærer sig af Haandværket, ejer vel Hus, men derpaa bortskyldig.
  • 2. Poul Poulsen, Dahl Gade, aftakket, ejer Hus, men derpaa skyldig; ernærer sig af Haandværket.
 • GULDSMEDE
  • 1. Noa Gertsen, Kiøbmager Gade, ejer Hus, ernærer sig af Professionen.
  • 2. Peder Satterup, Wendesgade (som Nr. 1), bortskyldig 133 Rdl. 2 Mrk.
 • TOBAKSSPINDERE
  • 1. Henrich Linnemann. Er tilforn iblandt Kiøbmændene anført.
  • 2. Jacob Nissen, Dahl Gade, nærer sig med Tobaksspinderi og lidet Kiøbmandsvare og Husnæring, eier Hus, er derpaa bortskyldig til Hospitalet: 80 Rdlr.
  • 3. Nicolai Duborg(Dyborg[Note 19]), Kongens Gade, er en ung Borger, arbejder for Henrich Linnemand, har intet at føre Haandværket fort med.
  • 4. Mejer Levin, Wendes Gade, lejer Hus, bruger lidt Husnæring
 • UHRMAGERE
  • 1. Jochim Delgast [Note 20], Dahlgade, lejer Hus, nærer sig alene ved Professionen. Aftakket.
 • FELDBEREDERE
  • 1. Hans Christensen, Kiøbmagergade, nærer sig af Handværket, ejer Hus.
  • 2. Anders Hansen, Vendesgade, nærer sig ved Haandværket, er nylig ankommen, ejer Hus er derpaa skyldig til Hospitalet 90 Rdlr.
 • HANDSKEMAGERE
  • 1. Thyge Jensen, Bierge Gaden, ejer Hus, nærer sig af Handværket; skyldig til den danske Kirke paa Huset: 50 Rdlr.
  • 2. Søfren Ludvigsen, Gothesgade, er til Huse hos sin Svoger, er Ungkarl, ernærer sig af Værket.
 • NAALMAGERE
  • 1. Sal. Johan Krauts Enke, Princessens Gade, haver Sønnen hos sig, nærer sig af Professionen, ejer Hus, derpaa skyldig af Dillebens Børns Penge 99 Rdlr.
 • FARVERE
  • 1. Jens Søfrensen, ejer selv Hus, ernærer sig af Haandværket, men er bortskyldig en Del.
  • 2. Madts Langemarck, Wendes Gade, lejer Hus, nærer sig af Haandværket, er kun slet.
 • MALERE
  • 1. Chresten Hansen, Kiøbmager Gade, nærer sig af Haandværket, ejer Hus og derpaa skyldig 66 Rdlr. 4 Mrk.
  • 2. Peder Jensen, Danmarkes Stræde, Constabel, ejer Hus, bruger Haandværket.
 • DREJERE
  • 1. Peter Lorentzen, Danmarkes Stræde, ejer Hus, nærer sig af Haandværket, haver Husnæring med Øl og Brændevin.
  • 2. Jens Hansen, Wendes Gade, ejer selv Hus, nærer sig af Haandværket, er skyldig paa Huset til Hospitalet 66 Rdlr. 4 Mrk. Aftakket.
 • TØMMERMÆND
  • 1. Niels Jørgensen, Dronningens Gade. Nærer sig af Haandværket, ejer Hus, derpaa skyldig til den danske Kirke 40 Rdlr.
  • 2. Hans Eritsøe, Dahl Gade, aftakket, ejer Hus, nærer sig af Haandværket.
  • 3. Peder Andersen. Danmarkes Gade, (som Nr. 1) skyldig til Hospitalet 66 Rd. 4 Mrk.
  • 4. Jens Laursen, Norges Gade, ejer Hus, nærer sig af Haandværket.
 • GITTERE
  • 1. Georg Baur, Danmarkes Stræde, aftakket, lejer Hus, nærer sig af Haandværket.
  • 2. Peter Rohde, Norges Gade (som Nr. 1).
 • SADELMAGER
  • 1. Michel Hiort, Ridder Gaden, er selv Ejer af Hus, nærer sig af Haandværket.
 • KANDESTØBER
  • 1. Peter Magonie, Wendes Gade, lejer Hus, haver ikkun liden Fortjeneste.
 • PERUQVEMAGER
  • 1. Thomas N., Danmarkes Stræde, aftakket, lejer Hus, bruger ej andet end Haandværket.
 • GIBSMAGER
  • 1. Franciscus Folla, Wendes Gade, lejer Hus, er sielden her tilstede.
 • HIULMÆND
  • 1. Peder Jensen, Ridder Gaden, ejer selv Hus, bruger Haandværket og Husnæring med øl og Brændevin.
  • 2. Poul Poulsen, Kongens Stræde, ejer selv Hus, derpaa skyldig af Dillebens Børns Penge 26 Rdlr. 4 Mrk. Er ikkun slet.
 • MØLLERE
  • 1. Poul Hansen, Dronningens Gade, haver Vejermalle her i Staden i Fæste af Junker Brochdorphpaa Østed.
  • 2. Anders Andersen, Dahl Gade, ejer selv Hestemølle, haver bygt, er skyldig til Hospitalet 90 Rdlr., nok 20 Rdlr.
  • 3. Ejlert Bübart, Princessens Gade, ejer selv en Hestemølle, er i kejserlig Tieneste. Er skyldig til Hospitalet 200 Rdlr.
  • 4. Clemen Simonsen, Julands Gade, lejer Hestemølle og nærer sig alene derved.
  • 5. Oluf Mortensen, Wendes Gade, ejer Hestemølle og selv opbygt den. Haver Husnæring med Øl og Brændevins-skienken. Er skyldig til den tyske Kirke 200 Rdlr.
  • 6. Rasmus Møller, Wendes Gade, ejer ligeledes selv Hestemølle, men er derpaa bortskyldig
 • VÆVERE
  • 1. Johan Oppenhagen, Dronningens Gade, ejer Hus og Jord, nærer sig med Haandværket
  • 2. Christian Jostesen, Dronningens Gade, lejer Hus, er en ung Borger, nærer sig ved Haandværket. Johan Crone, Wendes Gade, Constabel, ejer Hus, bruger Haandværket.
  • 3. Poul Johansen, Wendes Gade, haver nyligt kiøbt Hus, er derpaa skyldig, nærer sig af Haandværket.
 • BØDEKERE
  • 1. Peder Sliemand, Danmarkes Gade, ejer selv Hus, er en gammel Mand, nærer sig ved Haandværket.
  • 2. Rasmus Bakker, Bierge Gaden, aftakket, nyder Pension, er og en gammel Mand, nærer sig af Haandværket.
 • GARTNER
  • 1. Mathias Hansen, Kiøbmager Gade, ejer Huse, haver biugt; ere gamle Folk; nærer sig ved Gartnerie; er nogenledes i en god Tilstand.
 • SKIBSFOLK
  • 1. Anders Kier, Siøeberg, ejer selv Hus og 4 Parter af Jagten N. 8½ Lest. Haver Husnæring.
  • 2. Laurs Christensen, Siøeberg, ejer selv Hus og Lodjorder samt 3die Parten af en Galioth 12½ Læst. Haver Husnæring.
  • 3. Henrich Hermansen, Siøeberg, ejer liden Hus Roer med en Baad.
  • 4. Conrad Hansen, Siøeberg, ejer selv Hus, farer for Hyre.
  • 5. Madts Rand, Siøeberg, lejer Hus, farer for Hyre.
  • 6. Henrieh May, Siøeberg, (som Nr. 4).
  • 7. Jørgen Søfrensen, Siøeberg, ejer selv Hus, roer med en Baad; bortskyldig.
 • TOBAKSPLANTEURER OG FABRIQVEURER
  • 1. Devours Enke [Note 23], Dronningens Gade, Reformered, ejer selv Hus, lever af Avling og Tobaksplantagie.
  • 2. Ludvig Le Blond [Note 24], Dronningens Gade, (som Nr. 1).
  • 3. Abraham Bitach [Note 25], Dronningens Gade, Reformered. haver opbygt Hus, er derpaa skyldig, nærer sig ligeledes.
  • 4. Abraham Botlie [Note 26], Kongens Gade, Reformered, lejer hus, er ikkun slet, bruger ellers ligesom de andre.
  • 5. Scharnichels Enke [Note 27], Kongens Gade, Reformered, haver opbygt Hus, nærer sig nogenledes vel med Tobaksplantagie og Avling.
  • 6. Jacob Fye [Note 28], Kongens Gade, Reformered (som Nr. 1).
  • 7. Urias Didie [Note 29], Kongens Gade i Mathias Clausens Lejehus, Reformered (som Nr. 4).
  • 8. Mathias Dippo [Note 30], Kongens Gade, Reformered /som Nr. 1).
  • 9. Lorentz leBrun [Note 31], Kongens Gade, Beformered (som Nr. 4).
  • 10. Hans Peter Krepi [Note 32], Kongens Gade, Reformered, haver kiøbt Hus, derpaa skyldig af Dillebens Horns Penge 50 Rdlr., nærer sig med Avling og Plantagie.
  • 11. Isach Dippo [Note 33], Bierge Gaden, Reformered (som Nr. 1).
  • 12. Johan Rosenmejer [Note 34], Danmarkes Gade, Reformered. Haver kiøbt Hus, nærer sig med Avling og Tobaksplantagie.
  • 13. Jacob Dippo, Danmarkes Gade. Reformered. Lejer Hus og nærer sig med Avling og Tobaksplantagie.
  • 14. Jacob Labore(som Nr. 13).
  • 15. Jacob Devantie [Note 35], Wenders Gade, haver selv opbygt Hus og Gaard, ejer Lodjorder tilligemed, nærer sig vel med Avling og Tobaksplantagie.
  • 16. Abraham Le Febre [Note 36], Julands Gade, Reformered. Haver ligeledes selv opbygt Hus, ejer Jord, nærer sig med Avling og Tobaksplantagie, er skyldig til den danske Kirke 99 Rdlr.
  • 17. Jacob Willing [Note 37], Julands Gade. Reformered. Haver lige-ledes selv opbygt Hus og Gaard, ejer Jord og nærer sig ved Avling og Tobaksplantagie, er skyldig paa Jord og Hus 133 Rdir. 2 Mrk.
  • 18. Hans Delaret [Note 38], Julands Gade, Reformered (som Nr. 4).
  • 19. Johan Herman [Note 39]Danmarkes Gade, Reformered. Haver selv bygt Hus, men er skyldig derpaa til Madame Brinch. Nærer sig ellers som anført er.
  • 20. Peter Norre, Norges Gade, Reformered (som Nr. 1).
 • AVLINGSMÆND
  • 1. Niels Ifversen, Dahl Gade, ejer en Del af de bedste Huse og Gaarde her i Staden, haver Jordgods i Fyen, bruger lidet Avling, lever ellers vel af sine egne Midler, har tilforn brugt Kiøbmandskab.
  • 2. Niels Rand, Dronningens Gade, haver Hus og Lodjorder, lever ved Avlingen, er skyldig til Md. Brinch400 Rdlr.
  • 3. Niels Pagh, Dronningens Gade, ejer Hus og Jord, bruger Avling, Tobaksplantagie, Heste-Kiøbmandskab og noget Husnæring, er skyldig af Dillebens Børns Penge 200 Rdlr.
  • 4. Søfren Søfrensen, Kongens Gade, ejer Hus, bruger Avling og Tobaksplantagiejord.
  • 5. Ifver Jensen, Kongens Gade, aftakket, ejer Hus, er skyldig til den danske Kirke 26 Rdlr. 4 Mrk. Nærer sig ved Avling og Kr.
  • 6. Jes Jessen, Kongens Gade, ejer lidet Hus, bruger Avling og derved sig ernærer.
  • 7. Jep Søfrensen, Prinsens Gade, bruger Avling, lejer Jord, ejer lidet Hus derpaa, skyldig 17 Rdlr. 2 Mrk.
  • 8. Madts Jensen, Dahl Gade, ejer Hus, derpaa skyldig til Hospitalet 4(1 Rdlr., bruger Avling, lejer Jord.
  • 9. Stronge Nielsens Enkeog Svoger, ejer Hus og Lodjorde, derpaa skyldig til den tyske Kirke 100 Rdlr., nærer sig ved Avling og Tobaksplantagie.
  • 10. Jens Nielsen, Dronningens Gade, ejer lidet Hus, bruger Avling, lejer Jord..
  • 11. Jørgen Melsing [Note 40], Dahl Gade, ejer Hus og Gaard og Lodjorder i Marken, Ejendomsaalgaard og en Selvejergaard paa Landet, nærer sig med Avling og Fiskeri, er Vognmand.
  • 12. Niels Frost, Kiøbmager Gade (som Nr. 10).
  • 13. Jens Poulsen, Kiøbmager Gade, er Selvejer af Hus og Jord, men derpaa skyldig til Hospitalet.
  • 14. Niels Gade, Kiøbmager Gade, ejer selv Hus og Lod-jorder, men derpaa skyldig til Dillebens Børns Formynder 640 Rdir.
  • 15. Niels Hansen, Kiøbmager Gade, ejer selv Hus og Gaard og Lodjorder paa Marken, derpaa skyldig 2 á 300 Rdlr., nærer sig af Avlingen og lidet Husnæring.
  • 16. Lauridts Kejser, Kiøbmager Gade, ejer Hus, bruger Avling, lejer Jord, kiører til Markeder med Bionco, hvorudi hans meste Næring bestaar.
  • 17. Oluf Nielsen. Prinsessens Gade (som Nr. 15.
  • 18. Emanuel Smidts Enke, Ridder Gaden, ejer Hus, har idisse Dage soldt sin Jord, har brugt Avling, er ellers slet.
  • 19. Chresten Aggerup, Ridder Gaden, er Selvejer af Hus og Gaard og Lodjorder, bruger Avling, er bortskyldig 2 á 300 Rdlr., er Vognmand.
  • 20. Rasmus Troelsen, Ridder Gaden, ejer Hus, ernærer sig ved Avlingen, lejer Jord, er Vognmand, haver lidet Husnæring med Øl og Brændevin.
  • 21. Niels Keyser, Princessens Gade, ejer Hus og Jord, men er pantsat, ernærer sig af Avlingen og lidet Husnæring.
  • 22. Mathias Clausen, Danmarkes Gade, er Selvejer af Hus og Lodjorder, men skyldig derpaa 2 á 300 Kr. til Hospitalet og den danske Kirke, nærer sig af Avling og ved Husnæring, er Vognmand.
  • 23. Niels Weylbys Enke, Gothes Gade, har selv ejet Hus og Jord, i disse Dage død, Boen endnu ej skift.
  • 24. Peder Gregersen, Danmarkes Gade, ejer Hus og Jord, bruger Avling og haver Husnæring.
  • 25. Niels Nielsen, Danmarkes Gade (som Nr. 24).
  • 26. Jens Bohl, Danmarkes Gade, ejer Hus og Lodjorder, er pantsat til Niels Ifversen, lever alene ved Avlingen, er slet.
  • 27. Peder Abbesten, Danmarkes Gade, ejer Hus, bruger Avling, er skyldig paa Huset 250 Rdlr. til Hospitalet, er nu fallit.
  • 28. Jordan Pagh [Note 41], Danmarkes Gade, ejer Hus og Jord, bruger Avling, er hel slet.
  • 29. Peter Brandt, Wendes Gade, ejer Hus og Jord, men er pantsat, bruger Avling og er Vognmand.
  • 30. Elisabeth Pagh, Wendes Gade, ejer Hus og .Jorder, driver Avling og haver Husnæring, er i Vognmandslauget, bort-skyldig af Dillebens Børns Penge 200 Rdlr.
  • 31. Laurits Keyser, Wendes Gade (som Nr. 28). Poul Thuesen, Norges Gade, ejer Hus og Lodjorder, driver Avling og Hestekiøbmandskab, hvorved han sig ernærer, er Vognmand
  • 32. Jacob Pedersens Enke, Norges Gade, ejer Hus og Lodjorder, driver Avling, er endnu bortskyldig, ikkun slet.
  • 33. Niels Ladfoged, Siøeberg, er Selvejer af Hus, driver Avling, lejer Jord og ellers sig ved Kiørseler ernærer.
  • 34. Hans Olufsen. Dahl Gade, ejer Hus, derpaa skyldig af Dillebens Børns Penge 46 Rd. 4 Mrk., driver lidet Avling, ernærer sig ellers af Kiørseler.
 • ØL- OG BHÆNDEVINSSKIENKERE
  • 1. Maren Smidtes, Dronningens Gade, ejer selv Hus, haver Husnæring med Øl- og Brændevinsskienken.
  • 2. Søfren Thomsen, Bierge Gade … (som Nr. 1).
  • 3. Andreas Meyer, Bierge Gade … (som Nr. 1) . . Huset er pantsat.
  • 4. Adolph Pøhlsen, Dahl Gade, aftakket, ejer selv Hus og Gaard, nærer sig ved Øl- og Brændevinsskienken.
  • 5. Jørgen Lintrup [Note 42], Dahl Gade (som Nr. 1).
  • 6. Friderich Jonas, Dahl Gade, haver for nylig kiøbt sig Hus, nærer sig med Øl- og Brændevinsskienken, er bortskyldig til Hospitalet 99 Rdlr., aftakket.
  • 7. Niels Ifversen, Dahl Gade (som Nr. 1) … er bortskyldig af Dillebens Børns Penge 26 Rd. 4 Mrk.
  • 9. Christopher Nielsen, Kiøbmager Gade (som Nr. 1) … skyldig til Cancellieraad Beentfeldt66 Rdl. 4 Mrk.
  • 10. Rasmus Madsen, Kiøbmager Gade, ejer Hus, derpaa skyldig til Cancellieraad Beentfeldt300 Rdlr., bruger Husnæring med Øl- og Brændevin, er ellers en Daglønner.
  • 11. Jørgen Andersen, Princessens Gade (som Nr. 1).
  • 12. Søfren Pedersen, Princessens Gade (som Nr. 1) aftakket.
  • 13. Jacob Kiøbing [Note 43], Danmarkes Gade, ejer Hus og Gaard, derpaa skyldig til den danske Kirke 300 Rdlr., haver ellers liden Husnæring med Øll og Brændevin.
  • 14. Hieronymus Baur, Danmarkes Gade, aftakket, har nylig kiøbt Hus, derpaa skyldig af Dillebens Børns Penge 133 Rdlr. 2 Mrk., bruger Høkeri tilligemed Øl- og Brændevinsskienken.
  • 15. Frans von Bergen [Note 44], Danmarkes Gade (som Nr. 1) . . er skyldig til den catholske Kirke paa Huset; aftakket.
  • 16. Madts Pedersen, Constabel, Danmarkes Stræde (som Nr. 1).
  • 17. Arent Michelsen, Danmarkes Stræde (som Nr. 1).
  • 18. Christopher Unger [Note 45], Wendes Gade, ejer Hus, derpaa skyldig til Hospitalet.
  • 19. Niels Nielsen Tegelgaard, Wendes Gade, ejer Hus og en halv Lodjorde, indehaver Børnepenge 150 Rdlr., nærer sig ved Øl- og Brændevinsskienken.
  • 20. Hans Mortensen, Wendes Gade (som Nr. 1).
  • 21. Jep Madsen, Siøeberg, er Færgemand, ejer Hus og Lodjorde, men er derpaa en Del skyldig, bruger Husnæring med Øl- og Brændevinsskienken.
  • 22. Jens Madsen, Siøeberg, ligeledes Færgemand, bruger Øl- og Brændevinsskienken, er skyldig til Cancelieraad Beentfeldt200 Rdlr.
  • 23. Morten Olufsen, Siøeberg, lejer Hus, bruger Husnæring med Øl- og Brændevinsskienken.
  • 24. Lauridts Kraft, Dronningens Gade, haver lidet Næring med Øl- og Brændevinsskienken, er begge gamle Folk.
  • 25. Jens Hahns Enke, Judlands Gade, haver haft noget Husnæring med Øl- og Brændevinsskienken, er nu heel slet.
  • 26. Friderieh Hagensen, Constabel, Wendes Gade (som Nr. 1).
  • 27. Poul Terehelsen, Kirke Stræde, aftakket, ejer Hus, er derpaa skyldig til Hospitalet 66 Rd. 4 lirk, haver liden Husnæring.
  • 28. Madts Pedersen Lunds Enke, Kirkestræde, haver selv opbiugt Hus, derpaa skyldig til Cancellieraad Beentfeld140 Rdlr. Nærer sig ved Øl- og Brændevinsskienken.
 • DAGLØNNERE OG FISKERE
  • 1. Jens Pedersen Ladegaard, Dronningens Gade, ejer Hus og halv Ladegaard, som er pantsatte til Borgmester Thomsen.
  • 2. Niels Kølholt, Dronningens Gade, lejer Hus, har liden Husnæring, er ikkun slet.
  • 3. Christen Nielsen, Kongens Gade, lejer Hus, er ikkun slet.
  • 4. Niels Ringer, Kongens Gade (som Nr. 3).
  • 5. Jens Christensen, Kongens Gade, haver nylig opbiugt Hus.
  • 6. Albanus, Dronningens Gade, aftakket, ejer lidet og ringe Hus.
  • 7. Jørgen Hyrup, Bierge Gade, ejer lidet Hus, men er skyldig derpaa.
  • 8. Peder Ifversen, Princessens Gade, haver nylig kiøbt Hus, er skyldig derpaa til den danske Kirke, arbejder hos Tømmermændene.
  • 9. Jens Jepsen, Danmarkes Gade, ejer Hus, derpaa skyldig til Hospitalet 80 Rdlr.
  • 10. Niels Jørgensen, Wendes Gade, lejer Hus, arbejder ved Avlingen.
  • 11. Peder Mortensen, Danmarkes Gade, af takket, gaar ellers med Tobak.
  • 12. Hans Thomsen, Wendes Gade, ejer selv Hus, arbejder ved Baaden og binder Fiskegarn.
  • 13. Anders Hansen, Wendes Gade, lejer Hus, roer med Færgefolkene.
  • 14. Christen Wiburg, Wendes Gade, aftakket, lejer Hus, gaar ellers med Tobak.
  • 15. Christopher Bech, Kirke Stræde, lejer Hus, er Kalkslager.
  • 16. Hans Jochim, Norges Gade, er ved sin Moster, som har afstaaed Huset til hannem, er og skyldig derpaa 66 Rdlr. 4 Mrk. af Dillebens Børns Penge.
  • 17. Peder Jagt, Siøeberg (som Nr. 3).
  • 18. Hans Jensen, Siøeberg, ejer Hus, skyldig derpaa 40 Rdlr.
  • 19. Niels Hansen, Kiøbmager Gaden, af takket, ejer selv Hus.
  • 20. Laurs Gammel, Wendes Gade, ejer selv Hus, men derpaa skyldig, haver Fiskeri.
  • 21. Jørgen Søfrensen, Siøeberg, ejer Hus, roer med en Baad.
SPECIFICATION OVER FREDERICIA INDVAANERE OG STEDERNES BEBOERE SAMMESTEDS ANNO 1735
 • DANSKE SOGN
  • DRONNINGENS GADE
   • 15. Meulingraft, har ingen Bedrifter.
   • 16. Trompeter Echardts Enke, har ej heller ingen Bedrift.
  • KONGENS GADE
   • 24. Hans Pedersens Enke(som Nr. 16).
   • 28. Borgemester Amager[Note 46].
   • 29. Capit Henrichsens Enke(som Nr. 16).
   • 30. Dito Lejehus, derudi Lieut. Bang.
   • 31. Hr. Obriste BrinchesLejegaard; Ritmester Lüttichau[Note 47].
   • 32. Magister Bøtcher[Note 48], Rector Scholae.
   • 36. Anders Mortensens Enke(som Nr. 16).
   • 46. Madame Weis(som Nr. 16).
  • BIERGE GADE
   • 57. Lieutn. Geisler, gl. Officer (som Nr. 16).
   • 59. Hans Tømmermands Enke(som Nr. 16).
   • 62. Jep Kleinsmeds Børn, fattige, haver ingen Bedrift.
   • 63. Søfren Stadstambour, fattig.
   • 65. Engelbreth, er Rytter.
   • 70. Hans Horning(som Nr. 62).
   • 71. Andreas Musicants Enke(som 62).
   • 73. Smed-Mette(som 62).
  • DAHLGADE
   • 94. Sgr. LindemandsLejehus, derudi Cap. Bille.
   • 101. Obriste BrinchesLejegaard, derudi Etatsraadinde Gabell, har ingen Bedrift.
   • 102. Frøcken Sehested(som 101).
   • 103. Apotecher Hintse[Note 49].
   • 114. Bye- og Raadstueskrifver Christen Lunoi[Note 50].
   • 116. Magister Bergendahl [Note 51], Sognepræst til den danske Kirke.
   • 117. Christian Smidt, Stads-Musicant.
   • 118. Raadmand Dyssel[Note 52].
   • 119. Hr. Hans Mørch[Note 53], Capellan til den danske Kirke.
   • 120. Proustinde Borch[Note 54].
   • 122. Jost Pedersens Enke, fattig.
  • KIØBMAGER GADE
   • 132. Morten Kruuse, aftakket,
   • 137. Dito Lejehus, derudi Hans Behtoft, dansk Skolemester.
   • 145. Niels Thygesens Enke, Jordemoder.
  • PRINCESSENS GADE
   • 146. Jomfru Schou, har (let stempled Papir og lever af sine Midler.
   • 148. Assesor MarcussensLejehus, derudi Ritmr. Thomsen.
   • 153. Niels IfversensLejehus, derudi Madam Ditman.
   • 154. Hr. Cancellieraad Beentfeldt[Note 55], Præsident.
   • 155. Erich Thomsen, har ej nogen Bedrift.
   • 156. Henrich Scaft, Raadstuetiener.
   • 159. Hr. Obriste Geisler[Note 56], har ej nogen Bedrift.
   • 161. Madame Borchesprivilegerede Herbergenshus.
   • 163. Sl. Anne OfvesGaard, Lejehus, derudi en Præsteenke Mad Ofvesens[Note 57].
   • 166. Axel Moses Enke, fattig.
   • 167. Mad. ReiniersLejehus, derudi Oberconducteur Kempher.
   • 168. Do. Lejehus, derudi en Feldskierer af Infanteriet.
  • RIDDER GADEN
   • 174. Sgr. LindemansLejehus, derudi Jøde-Slagterne.
   • 176. Madame LobedantzesLejehus, derudi Feldskierer Hansens Enkeog Lieut Zedevitz.
   • 177. Levin Nathan, Jøde, fattig.
   • 178. Moses Joseph, ligeledes.
   • 180. Nathan Levin, do.
   • 181. Levin, Jøde, fattig.
   • 182. Abraham Dæhn, do.
   • 183. Hertz Han, do.
   • 195. Conrad Hammersmedt, aftakket, hans Kone Jordemoder.
   • 197. Medir Marcussens, har ej nogen Bedrift.
 • TYDSKE SOGN
  • PRINCESSENS GADE
   • 205. Obriste GeislersLejehus, derudi Mad. Føchens.
   • 206. Michel Kiedelfører, aftakket,
   • 207. Frue Generalinde Preens[Note 58]
   • 208. Hr. Johannis Rothenbergs Enke[Note 59].
   • 210. Hr. Obriste BrinchesLejehus, derudi Major Lutzouog Capit Wilch.
   • 214. Mons. Jueli Mad. Blomes Lejehus.
   • 215. Hr. Peder Lobedantzes Enke[Note 60].
  • DANMARKES GADE
   • 220. Mejer Henrich, fattig
   • 227. Lejegaard, derudi Capit. Wedelfeldt[Note 61].
   • 232. Peder Mathiesen, fattig
   • 236. Liefman Jødes Enke, fattig.
   • 238. Raadmand Thomsens Lejehus, deri Cap. Meulengraff.
   • 240. Moses Han, Jøde, fattig.
   • 241. Joseph, Jøde, fattig.
   • 242. Anthonie, Kedelfører.
   • 244. De catholske Patres
   • 253. Hr. Bonefacius, Capellan.
   • 256. Jacob, Jøde, fattig.
   • 260. Rasmus Olufsen, aftakket.
   • 266. Serg Egelund, Artigl.
  • JULANDS GADE
   • 272. Madam Wichmans.
   • 273. Mathias Frandsen.
  • WENDES GADE
   • 277. Salomon Levin, fattig.
   • 269. Abraham Levin, fatig.
   • 282. Anders Jørgensens Enke, fattig.
   • 287. Major Adischous Gaard, derudi Obriste Coldits[Note 62].
   • 290. Hans Jacobsens Enke, har ingen Bedrift.
   • 297. Jochim Nielsen, Vejer og Maaler.
   • 298. Hr. Tolder Lund.
   • 299. Johan Peter Møller, Vejermester.
   • 303. Emanuel, Camisbager.
   • 306. Krigsraad Brandt.
   • 307. Visiterer Grønvalds Enke[Note 63].
   • 311. General Lieutn. Staffeldt[Note 64]
   • 314. Niels Ifversens Lejegaard, deri Major Sondorf[Note 65].
   • 318. Byfoged Brandt[Note 66].
  • KIRKE STRÆDE
   • 329. Hans Jochim, Artiglerist.
   • 332. Thomas Christensens Enke, fattig.
   • 333. Oluf Constabel, aftakket.
   • 334. Christoffer Buh, aftakket.
   • 335. Jacob Bøssemager, fattig.
   • 338. Johan Tambour.
  • NORGES GADE
   • 345. Jacob Hansen, fattig.
   • 348. Magister Pontoppidan[Note 67], Sognepræst til den tydske Kirke.
   • 351. Daniel Woldmester.
   • 352. Jødernes Hus ved deres Kirkegaard beboes af en gl. Kone
   • 354. Vagtmester Ramph, nyder Pension.
   • 355. Niels Schoning, gl. og fattig.
   • 356. Christopher Dorn, aftakket, Klodsmager.
   • 359. Kirsten Roed, er en gl. Kone.
  • SIØEBERG
   • 361. Peder Jagt, fattig.
   • 365. Niels Andersen, Constabel.
   • 368. Peder Madsen, Constabel.
   • 369. Jørgen Wæfvers Enke, fattig,
   • 370. Christen Maus Enke, fattig.
   • 371. Niels Hansen, aftakket.
   • 373. Jacob Kahls Enke, har ingen Bedrift.
   • 377. Conradt Hansen, Matros.
   • 381. Controlleur Berent Weber[Note 68], bor udi Wenders Gade i Tydsk Sogn.
   • 382. M. Bovet [Note 69], reformered Pastor, ejer Hus og bor udi Dronningens Gade.
   • 383. Herman Husemantil Huse ved Mad. Borch, Fallit fra Kiøbenhafn.
   • 384. Herman Føge, Dito.
   • Udenfor Staden er beliggende 1) en Vandmølle tilhørende Junker Brochdorphpaa Odstedog beboes af Hans Christensen Winther, som samme haver i Fæste. 2) en saakalded Teglgaard, som er ubrugelig, tilhører ellers sl. Cornet Hermand Caltofs Enkeog Arvinger og af dennem beboes. Ere begge tæt ved Byen og paa Byens Grund beliggend.

Noter

[Note 1] 29/5 1733 g. m. Ellen Cathr. Lobedantz. død 1767, 67 Aar gl.
[Note 2] S. af Tobaksplantør Thomas L., f. ca. 1678 død 1764. Jfr. Hauch-Fausbøll. Slægthaandbogen S. 317 og Mathiessen: Fredericia S. 122 og 134.
[Note 3] Viceborgmester i Fredericia (20/6 1733). 20/e 1725 g. m. Kirstine Lange. død 26/7 1751.
[Note 4] Mads Nielsen Pagh. 25/10 1611 g. m. Maren Christine Pedersd. død 1754. Jfr. Mathiessens Fredericia S. 119.
[Note 5] Oberstlt. Joh. Chr. Dilleben død 1724.
[Note 6] Jochum Ditlev Richter, Raadm. i Fr. 23/6 1731.
[Note 7] Anna Marie Fester, g. 1. 31/8 1719 m. Raadm. Henrik Richter, g. 2, 5/6 1726 m. Major, senere Oberst, Søren Brink. død 1732 i Frederia. (Jfr. Mathiessen : Fredericia S. 128 f )
[Note 8] Raadm. i Fr. 21/1 1735, 3/7 1723 g. m. Anne Christine Jespersd. Holst. død 1/8 1754, 6l 1/6 Aar gl.
[Note 9] Ursula Christine Reimers. E. e. Raadm. Nicolai Lobedantz, begr. 14/1 1744, 50 Aar gl.
[Note 10] Bertel Johansen Bruun. Raadm. i Fr. 26/8 1740.
[Note 11] Anders Jespersen Holst, Raadm. i Fr. 6/7 1740. G. m. Bodil Sørensd. (død 1752)
[Note 12] Smaa Isenkramvarer (Tysk: Kurzware)
[Note 13] = Falent.
[Note 14] Slægten var indvandret fra Italien (Fyrstendømmet Meyland). Jfr. Fredericia S. 104. 154, 158 og 198.
[Note 15] Indvandret fra Amsterdam.
[Note 16] Borgerkaptajn, død 1738.
[Note 17] 24/1 1725 g. m. Else Diderichsdatter.
[Note 18] 19/6 1721 g. m. Engel Martinsdatter, død 1741.
[Note 19] Begr. 14/9 1777, 75 Aar gl.
[Note 20] 19/8 1728 g. m. Cathrine Christensd. Teilmann.
[Note 21] Støbemestere.
[Note 22] I Skatterullen tilføjes: Herman Væver i Dronningensgade, fattig.
[Note 23] Maaske Judith Gante, G. e. Pierre Dufour (f. c. 1666 død 1722 i Fredericia) død 25/10 1740.
[Note 24] Louis le Blond. S. a. Daniel 1. B., f. 1692 i Brandenburg, død 23/11 1782, g. m. Marie Betacq.
[Note 25] Abraham Betacq, var fra Calais, f. 1695 død 1763, g. m. Marie Cupre (f. 1684 død 1768).
[Note 26] Abraham Bottelet, S. a. Jean B fra Merhier de la Terasse. Dep Isere i Frankrig, f. 1699 i Brandenborg død 1756. G. m. Sarah Dufour (f. 1708 død 1782).
[Note 27] Marie la Bove. f. 1681 i Friesenheim, g. 1 m. Casper Charnique, g. 2 (13/11 1737) m Jean Deleuran (f. 1702 død 1782) død 24/9 1745.
[Note 28] Maaske af Slægten Feut (Foet) fra Hainaut
[Note 29] Urie Didier fra Vitrv i Frankrig. f 1661 død 21/5 1740. g. m Esther Dupont.
[Note 30] Mathias Dupont. f. 1705 i Gross-Ziethen, Brandenborg. 16/3 1729 g. m. Susanne Charnique (død 9/5 1767) død 25/5 1776.
[Note 31] Laurent le Brun fra Chatelainie de Lisle i Flandern, f. 1686. G. 3/2 1723 m. Susanne Ester Didier (f. i Halle 1702 død 9/11 1768) død 2/2 1746.
[Note 32] Maaske identisk med Pierre Crepin, g. m. Jeanne Dubois.
[Note 33] Isaac Dupont, f. 1699. G. m. Anne Vilain (f. 1702 i Brandenborg død 6/2 1781) død 19/1 1783 i Fredericia.
[Note 34] Jean Hermann Rosenmeyer, f. i Brandenborg ca. 1700 død i Fredericia 13/2 1765. G. 14/2 1725 m. Marguerite André.
[Note 35] Jacob Devantier, f. 2/2 1704 i Gramzow, hvorfra han udvandrede til Fredericia. Gift her d. 18/1 1728 m. Marie Honoré (f 26/9 1707 død 15/5 1765) død 5/2 1773. Jfr. om denne og de øvrige reformerte Familier: I Ludwig: Stamtavler over Slægter i den fransk-reformerte Coloni og Menighed i Fredericia.
[Note 36] Abraham le Fevre, f. 1684 i Bergholt, Brandenborg. G. m. Susanne Delåtre (f. ca. 1687 død 13/10 1754) død 20/1 1756 i Fredericia. Slægten stammede fra Hainaut
[Note 37] Jacques Vilain fra Mons, f. ca. 1693. G. 1 m. Catharine Dupont (f. ca. 1695 død 1728 i Fr.) G. 2 16/3 1729 m. Marie Carnique (f. ca. 1710 død 16/3 1777) — død 15/10 1754.
[Note 38] Jean Deleuran (ogsaa: Deleurette, Delurette), f. i Bergholt 1702 død 1/9 1782. G. 1 1724 m. Anne Blond (f. 1698 død 1/7 1737 1737) G. 2 1737 m. Marie Labore (f. 1682 død 24/9 1745). G. 3 1746 m. Anne Dufresne (f. 1722 død 1769).
[Note 39] Jean Armand fra Grenoble, f. ca. 1672. G. m. Elisabeth Perein (f. ca. 1689 død 13/2 1767) død 1/6 1747 i Fredericia. Slægtnavnet er senere ændret til Hermann.
[Note 40] Død 12/10 1754.
[Note 41] Jordan Madsen Pagh. 18/10 1709 g. m. Dorthea Pedersd.
[Note 42] G. m. Anne Jensd. Fenger (død 1759).
[Note 43] Jacob Hansen Kiøbing. Raadm. 13/2 1739. død 1751.
[Note 44] Frantz Peter v. Bergen. 2/3 1726 g. m. Johanne Marie Jensdatter (død 1735).
[Note 45] Død 1746, 62 Aar gl.
[Note 46] Frederik Hansen Amager, Raadm. i Fr. 15/2 1732, Viceborgmester 26/1 1735. Begr. 27/4 1740.
[Note 47] Wulf Casper L. f. 1704, S. a. Generallt. Hans Helmuth L. Blev 1729 Ritm. ved det holstenske Rytterreg., og var 1744—65 Ejer af Lerchenfeldt m. fl. Gaarde, der efter hans Død 1765 ejedes af hans Enke Lucie Magdalene Ocksen.
[Note 48] Tobias Bøtcher, Rector 1719—46. Begr. 5/4 1746.
[Note 49] Johannes Hintse, der d. 18/11 1693 fik Privilegium paa Apotheket som han drev indtil 1718 og mulig senere overtog paa ny. D. 22/4 1699 fik han Rang og Sæde næst efter Borgmesteren og ovenfor Raadmændene i Fr. Han døde 1736 (begr. 3/2).
[Note 50] Chr. Lunø, Byskriver i Fr. 1704-38. Begr. 16/4 1738.
[Note 51] Mag. Jens Jensen Bergendal, f. 1684, Spr. til Trinitatis Kirke og Vejlby 1718. 9/5 1719 g. m. Kirstine Lauritsdatter Hylling. Død 23/1 1750.
[Note 52] Tøger Dyssel, der tidligere havde ligget som Løjtenant i Fredericia. men paa Grund af sit Ægteskab med en Haandværksmands Datter (Barbara Hansdatter) maatte trække sig tilbage fra den militære Stand. Han blev imidlertid boende i Fr., hvor han blev Raadmand d. 24/10 1732. Han kom ulykkeligt af Dage under et Ophold i København, idet han fandtes druknet i Kanalen ved Christianshavns Bro.
[Note 53] Hans Christian Lauritsen Mørch, Kapellan til Tr. Kirke og Vejlby 1725-44. F. i Bergen. G. m. Karen Jeppesd. Juul. død 1744.
[Note 54] Ane Margr. Anchersd. E. e. Provst Chr. Sørensen Borch, Spr. til Trin. Kirke i Fr. død 1746.
[Note 55] Christoffer Povl Beenfeld, Præsident i Fr. 1721—59. Begr. 10/12 1759. Jfr. Mathiessen: Fredericia S. 66, 207 og 216.
[Note 56] Wilh. Nicolaus Gesler, f. 6/7 1681, Premlt. 1704, saaret i Slaget ved Helsingborg 10/3 1710, fanget ved Gadebusch 20/12 1712, gennemgik derefter de forskellige militære Grader, til han 1726 blev Oberst og Chef for sjæll. nat Infanterireg. Blev 1741 Kommandant i Fredericia. 1742 Generalmajor. S. A. døde han d. 8/11. Han ægtede 1734 Oberst Castoniers Enke Eva Marie Lütticau (død 9/2 1750).
[Note 57] Vel. E. e. Søren Ovesen, der 1722—25 var Kapellan til Trinitatis Kirke i Fr. og 1734 døde som Sognepr. til Føns og Ørslev.
[Note 58] Mette Dorthea v. Hetzler, E. e. Generalmajor Mogens Ernst Prehn, der 1729—31 var Kommandant i Fr. — død 1743, 81 3/4 Aar gl., begr. i Michaelis Kirke d. 28/1.
[Note 59] Sophie Elisabeth Monrad, g. 1 m. Kapellan til Mich. Kirke og Erridsø Jørgen Albr. Freuchen, g. 2 m. dennes Eftermand Johan Rothenburg (død 11/11 1718).
[Note 60] Ursula Christine Jochumsdatter Reimer, E. e. Kapellan ved Michaelis Kirke Peder Lobedanz (død 1733). F. ca. 1690 død 1741.
[Note 61] Detlev Wedelfeldt, vist en uægte Søn af Grev Hanibal Wedell-Wedellsborg, f. 1698 død 10/2 1777 som Bataillonskommandant. G. 1732 m. Anne Mari Schult fra Glückstadt.
[Note 62] Johan Dietrich Colditz. Tjente Huset Gottorp i 9½ Aar, kom i dansk Tjeneste 1710, fik 1731 Obersts Karakter. Afgik 1738.
[Note 63] Elisabeth Borch. 28/3 1726 g. m. Hans Grønvold (død 1734).
[Note 64] Christian Friederich v. Staffeldt, f. 1671, blev 1732 Kommandant i Fredericia, hvor han døde d. 18/4 1741. G. 1 m. Anna Eleonora v. Schack (f. 1669 død 1732). G. 2 (1732) m. Agnete v. Wachenitz (død 1734). G. 3 m. Helene Marie v. Kleist (f. 1695 død 1740),
[Note 65] Hans Sundorff, Artilleriofficer, blev 1747 Oberstl. død 1755. Den 16/4 1753 fandtes hans Hustru i deres fælles Lejlighed død med overskaaren Strube, men det blev uopklaret, hvordan det var gaaet tit (jfr. nærmere Hinck2 Samlinger).
[Note 66] Casper Brandt, Byf. i Fr. 18/5 1731—1740 død 13/2 1749, 77 Aar gl. Hans Enke, Cecilie Dorthea Lorenzd. døde 1757, 84 Aar gl.
[Note 67] Henrik Ludvigsen P. f. 1679 død 1760. Spr. i Fr. 1708—60. G. m. Anna Rosine Biehl (f. ca. 1680 død 1738).
[Note 68] Begr. 2/10 1748, 68 Aar gl.
[Note 69] Jacques Bovet, fra 1733—39 Pr. ved den ref. Kirke i Fr. G. m. Martha Elisabeth Val. Familien udvandrede 1739 til Parstein i Brandenborg.
[Note 70] Møllen laa paa det Sted, hvor Prangervejen nu skærer Vejlebanen. Den nuværende Mølleeng var dengang Mølledam.