Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Århus
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Toldkammerets indberetning

Indledning

Ifølge Deres Welviisheder Magistraten udj Aarhuus, Deres til mig ergangne Skriftlig forlangende af datto 11te hujus[Note 1]Nestl:[Note 2], angaaende hvor Mange fartøyer her tilbyen hiemhørrer, og deres Drægtigheds Summa, samt Negotien her ved Stædet; Meddeeles følgende til tienstl: efterretning, nemlig:

Redegørelse

Summa paa fartøyerne fartøyernes Bygnings Facon Drægtighed
 • 4 Skibe
  • 1. 1 Skib 27 lester
  • 2. 1 ditto 27.
  • 3. 1 ditto 22.
  • 4. 1 ditto 22½
 • 1 Bysse
  • 1. 1 Bysse 17
 • 1 Hukkert
  • 1. 1 Hukkert 15
 • 16 Kreierter
  • 1. 1 Kreitert 24½
  • 2. 1 ditto 15
  • 3. 1 ditto 15½
  • 4. 1 ditto 14
  • 5. 1 ditto 11
  • 6. 1 ditto 15
  • 7. 1 ditto 18
  • 8. 1 ditto 16
  • 9. 1 ditto 14
  • 10. 1 ditto 15½
  • 11. 1 ditto 26
  • 12. 1 ditto 20
  • 13. 1 ditto 16
  • 14. 1 ditto 12½
  • 15. 1 ditto 12½
  • 16. 1 ditto 18
 • 3 Skuder
  • 1. Skude 8 lester
  • 2. 1 ditto 8 lester
  • 3. 1 ditto 9
 • 15 Galiother
  • 1. Galioth 15 Lester
  • 2. 1 ditto 10½
  • 3. 1 ditto 14½
  • 4. 1 ditto 9½
  • 5. 1 ditto 8
  • 6. 1 ditto 11½
  • 7. 1 ditto 12
  • 8. 1 ditto 8
  • 9. 1 ditto 8
  • 10. 1 ditto 11
  • 11. 1 ditto 8
  • 12. 1 ditto 13½
  • 13. 1 ditto 14
  • 14. 1 ditto 11
  • 15. 1 ditto 8½
 • 10 Jagter
  • 1. 1 Jagt 4 lester
  • 2. 1 ditto 8
  • 3. 1 ditto 5
  • 4. 1 ditto 5
  • 5. 1 ditto 2½
  • 6. 1 ditto 3½
  • 7. 1 ditto 4½
  • 8. 1 ditto 9 lester
  • 9. 1 ditto 8
  • 10. 1 ditto 3
 • 3 Færger
  • 1. 1 Færge 20 lester
  • 2. 1 ditto 14
  • 3. 1 ditto 22

= 53 fartøyer = 690½ lester[Note 4]

Af Hvilke fartøyer dend Største deel, fører herfra Til Norgemed Korn og fædde vahre, og hvad andet som Her udi Landet voxer og falder; og igien fra bemelte Norge hiemfører hvad som Landet her Mest behøver, saa som Tømmerlast, Saltet Sild, Torsk, Tran, Tørfisk, Jern, tiere, Kalk, og andet meere, og det aaret igiennem, undtagen Nogle faae der af, Kand giøre een Reise paa Øster Søen, med Baglast bort, og igien hiemhændter Hør, Hamp, og Blaar, Samt og nogle paa Kiøbenhafnmed fædde vahre, og brendeved, og igien der afhændter adskillige vahre, som viine, Salt, og andet Meere som der falder; De smaa fartøyer fahrer her imellem Provincierne med Korn vahre og Træskoe, samt hvad andre vahre Een Kiøbmand udi Een Kiøbstad til Een udi Een anden Kiøbstad Kunde forhandle; Men færge Smakerne fahrer Stændig imellem dette og Callundborg, med passagerer, hester og Qyæg;

Afslutning

Aarhuus ToldCammer dend 16de Jully An. 1735.

J. F. Schønauff.

Noter

[Note 1] hujus = denne måned.
[Note 2] Nestl: = næstleden, betyder vel her blot for nylig.
[Note 3] Tabellen fremstår i et let ændret lay-out til Enemarks transkribtion
[Note 4] Conservation = bevarelse.