Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holbæk
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Peter Blumensaadt

En klage fra to bødkere

Indledning

Velædle og Velviise Borgmester og Raad Gunstige Øfrighed.

Redegørelse

Omenskiønt denne Bye allernaadigst er forundt Kongl. Privilegium af 17. Janvary 1668 at ingen Handverchs Folch maa Boe paa Holbech SlottisGrun Saa det uagtet findis Her iche mindre end 2de af Voris Handverch paa forbenefnte Slotis Grund, den een ved voris Strand Port den anden ved Smedelunds Porten som iche alleniste betager os voris Brød her i Byen med at arbejde for Indvaanerne, men end og opKiøber uden for Porten af Bonden de Materialer som vi til vores Handverchs fortsættelse maatte behøve, Disaarsag vi ere foraarsaget det at andrage for voris Øfrighed med ydmygst Begiering Deris Velviisheder vilde her udi være os assisterlig at Samme 2de Bøchere Maatte vorde forbuden paa ermelte Slotis Grund at boe og bruge Haandverch alt efter det alllernaadigst forunt privilegium da vi lever udi dybeste ydmyghed.

Afslutning

Velædle og Velviise Borgemester og Raadz Gunstige Øfrighez allertienstskyldigste tienere

Jens Steffensen Bødker
Marchus Machelsen Bødker

Holbech d. 5. Sept. 1735