Byhistorisk Bibliografi indeholder 4132 emneindekserede titler om dansk byhistorie, primært bøger og artikler af forskningsmæssig relevans.

Indhold

I førte fase var formålet med bibliografien at dække den periode fra 1948-1969 og 1976-1990, som Dansk Historisk Bibliografi ikke omfatter. De væsentligste kilder har været:

  1. International bibliography of urban history: Denmark, redigeret af Gunnar Olsen (Stockholm 1960)
  2. A select bibliography of Danish works on the history of towns, udgivet af Dansk Komité for Byhistorie 1977-1988

I næste fase har vi indlemmet vores egne udgivelser fra centret og de referencer, der optræder i vores databaser på nettet. Det betyder i praksis, at alle standardreferencer og bymonografier gerne skulle være med.

Igangværende arbejde

Perioden 1992-2000 dækkes af A Select Bibliography of Danish Works on the History of Towns Published 1992-2000 indeholdende ca. 1500 poster. En foreløbig version af bibliografien kan downloades i sin helhed, og de enkelte poster vil efterhånden blive indekseret i Dansk Byhistorisk Bibliografi.

Vi er i gang med at lægge historiespecialer ind i bibliografien. Vi er færdige med de byhistorisk relevante specialer fra Aarhus Universitet. Vi har kun medtaget de specialer, som er tilgængelige, men de skal stadig lånes på universitetet.

Vi er også ved at lægge alle referencer ind fra vores egne udgivelser, dvs. de værker, som der henvises til derfra.

Digitale udgivelser

Bibliografien er desuden i færd med at blive udvidet med digitale udgivelser til download. Vi er begyndt med nogle af vores egne arbejder og en række byhistoriske ph.d.-afhandlinger og specialer. Vi vil fortsætte dette arbejde og opfordrer alle til at sende os manuskripter.

Om projektet

Projektet er startet af Text Restoration, som også har digitaliseret de første ca. 2750 poster og virket som bibliotekarer på projektet, i redaktionelt samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

Webinterface til søgning og vedligeholdelse er udviklet af webkoordinator Per Bitsch og stud.scient. Svend Thielsen.

Gennemførelsen af projektet er muliggjort af en bevilling fra Farumgaard-Fonden i 2003. Den løbende udvidelse sker på grundlag af midler fra Vilhelms Kiers Fond 2007.

Kontakt

Kommentarer, rettelser, forslag til titler mv. sendes til .