De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hjørring ? Efter 1801

Hjørring

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814

Organisation

Efter kgl. resolution af 13. april 1814 ophæves hele borgervæbningen

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 176

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,