De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing Sj. ? Efter 1801

Nykøbing Sj.

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1835

Organisation

Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, var der 4 officerer og 76 menige. Hele borgervæbning ophævedes 22. februar 1835, og der organiseredes i stedet et brand- og politikorps.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 197-198

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,