De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nysted ? Efter 1801

Nysted

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (1798)

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 kommandersergent, 6 underofficerer, 2 tamburer og pibere og 62 borgere. I alt 75 mand. (I indberetningen til Danske Kancelli december 1803 oplyses, at der er 68 mand foruden over- og underofficerer). Kun sidstnævnte havde sidegeværer (sabler), mens 34 borgere havde almindelige geværer, som dog var af vidt forskellige slags. Kun officererne havde i 1803 uniformer, da ingen af de øvrige havde formået at skaffe sig sådanne. Hele borgervæbningen ophævedes 26. oktober 1853.

Billeder

1803

Borgerofficer i Nysted Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Nysted Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 143-144

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,