De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nysted ? Efter 1801

Nysted

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

2. afdeling kommanderes af officerer fra 1. afdeling og talte i 1803 44 mand. Det må formodes, at 2. afdeling blev ophævet i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 143-144

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,