De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stege ? Efter 1801

Stege

1. afdeling

Oprettelsesår

1801, o.

Nedlæggelsesår

1834

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli 1803 angives 3 overofficerer og 6 underofficerer samt 2 tamburer. Der var 63 borgere under gevær. Fanen stod på rådhuset. Det oplyses, at borgerskabet i almindelighed endnu ikke havde anlagt uniformer, men blev ekserceret i [egne klæder? - originalen beskadiget].

Billeder

1803

Borgerofficer i Stege Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Stege Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Stege Borgervæbnings 1. afdeling
Stege Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,