De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stege ? Efter 1801

Stege

2. afdeling

Oprettelsesår

1801, o.

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli 1803 oplyses, at afdelingen endnu ikke havde anlagt uniformer. Den havde 109 mand. Fanen stod på rådhuset. Formodentligt blev 2. afdeling ophævet i 1822 efter kgl. resolution.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,