De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? St. Heddinge ? Efter 1801

St. Heddinge

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1840

Organisation

Den nærmere organisationsform for byens borgervæbning kendes ikke. Optegnelser fra 1803 viser dog, at borgervæbningen talte 3 overofficerer, 4 underofficerer og 46 borgere. På dette tidspunkt havde ingen i byen uniform eller gevær, ligesom der ingen fane var og heller ingen spillemænd. Dog havde officererne - i hvert fald officielt - sabler.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 48-49

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199