De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? St. Heddinge ? Efter 1801

St. Heddinge

2. afdeling

Oprettelsesår

1801?

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Den nærmere organisationsform for byens borgervæbning kendes ikke. Til Danske Kancelli indberettedes i 1803 kun om en afdeling i byen. Hvis der var en 2. afdeling - og det er tvivlsomt - blev den formodentligt ophævet i 1822 efter kgl. resolution.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 48-49

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199