De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stubbekøbing ? Efter 1801

Stubbekøbing

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Den officielle rulle fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt bestod af 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 1 fændrik, 3 underofficerer og 47-49 borgere, I alt 54-56 mand. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 opgives det, at kun kaptajnen, 3 løjtnanter og 3 underofficerer var forsynet med mundering, og at geværer og patrontasker helt manglede. Befalingsmændene havde dog 7 sabler. I året 1802 havde begge afdelinger øvet sig med lånte geværer, mens kanonen var fra 1713! Ophævet i 1853 efter kgl. resolution.

Billeder

1803

Borgerofficer i Stubbekøbing Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Stubbekøbing Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 157-158

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199