De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stubbekøbing ? Efter 1801

Stubbekøbing

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt bestod af 31 (i indberetning til kancelliet december 1803: 26) borgere, der kommanderedes af officererne fra 1. afdeling. I året 1802 havde begge afdelinger øvet sig med lånte geværer, idet de geværer, som kancelliet havde lovet at fremskaffe, ikke var kommet. Er formodentligt blevet ophævet i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 157-158

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199