De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederikshavn ? Efter 1801

Frederikshavn

Det Ridende Korps

Oprettelsesår

1824, senest

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Korpset bestod af en række af byens unge mænd, som vides at have ledsaget Frederik 6. under et besøg i byen i 1824, muligvis også ved andre lejligheder. Korpset var næppe organiseret som en del af borgervæbningen. Da byen først blev købstad i 1818, var den ikke omfattet af de store borgervæbningsforordninger i 1802 mv. I en kgl. resolution fra 1822 befaledes, at samtlige borgervæbningers 2. afdeling skulle ophæves. Der nævntes dog enkelte undtagelser, heriblandt Frederikhavns borgervæbnings 2. afdeling, der fik lov at bestå. Det kan tænkes, at denne 2. afdeling var identisk med det ridende korps. I hvert fald omtales i Hansen 1968, at der ikke fandtes en borgervæbning i byen.

Litteratur

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, p. 101-104