De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Maribo ? Efter 1801

Maribo

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Trykte optegnelser fra 1803 angiver 1. afdeling til 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 4 underofficerer og 68 borgere, i alt 76 mand. I indberetning til Danske Kancelli 20. december 1803 anføres 64 borgere. 20 mand i afdelingen var da forsynet med mundering, ligesom der var 20 geværer af ens kalibre og nogle af uens og ubrugelige. Der var 12 sabler i byen. Nedenfor gengives en mønstring/rullen 1802.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
menig Vandmøller Jens Larsen [1803]
menig Tømrermester Jens Wester [1803]
menig Felbereder Hans Madsen [1803]
menig Hattemager Niels Lundgreen [1803]
menig Farver Thwede [1803]
menig snedker Jens Kølle [1803]
menig Murermester Jens Thrane [1803]
menig Købmand Johan Krøyer [1803]
menig Brændevinsbrænder Peder Christensen [1803]
menig Daglejer Peder Jacobsen [1803]
menig Brændevinsbrænder Lars Nielsen [1803]
menig Sadelmager Søren Pedersen [1803]
menig Skræddermester Johnas Lillie [1803]
menig Slagter Mogens Jensen [1803]
menig Skomager Niels Frøhsel [1803]
menig Snedker Daniel Kiøler [1803]
menig Skomager Niels Thomsen [1803]
menig Skomager Jens Gotlieb [1803]
menig Købmand Peter Holm [1803]
menig Daglejer Niels Jensen [1803]
menig Brændevinsbrænder Ole Hansen [1803]
menig Skomager Jens Skiøtt [1803]
menig Felbereder Jørgen Pedersen [1803]
menig Snedker Lars Hansen [1803]
menig Daglejer Mads Pedersen [1803]
menig Klejnsmed Jens Aabye [1803]
menig Snedker Hartvig Svart [1803]
menig Bager Bramsen [1803]
menig Skomager Hans Øllingslader [1803]
menig Skomager Johan Frandsen [1803]
menig Jacob Ragevit Kaabersmed [1803]
menig Murermester Hans Jørgensen [1803]
menig Skomager Jens Thrane [1803]
menig Skomager Søren Rasmussen [1803]
menig Væver Peder Jørgensen [1803]
menig Daglejer Claus Meyer [1803]
menig Skrædder Elias Oder [1803]
menig Skomager Peter Adriansen [1803]
menig Brændevinsbrænder Anders Mathiesen [1803]
menig Væver Lars Jensen [1803]
menig Skomager Niels Pedersen [1803]
menig Skrædder Christopher Hermann [1803]
menig Væver Hendrich Rasmussen [1803]
menig Skomager Peder Christophersen [1803]
menig Skomager Gotlieb Wulff [1803]
menig Snedker Mads Jensen [1803]
menig Grovsmed Johan Johansen [1803]
menig Handskemager Christian Fenger [1803]
menig Møller Peder Gotfredsen [1803]
menig Felbereder Friderich Carslefsen (?) [1803]
menig Bødker Svart Nielsen [1803]
menig Møller Hans Ulrich (?) [1803]
menig Handskemager Christian Hansen [1803]
menig Skomager Jørgen Martin [1803]
menig Skomager Peder Rasmussen [1803]
menig Skomager Johannes Hoffer [1803]
menig Klejnsmed Lars Aaby [1803]
menig Bødker Hans Jørgensen [1803]
menig Johan Rasmussen Tømmermand [1803]
menig Daglejer Hans Jørgensen [1803]
menig Skoflikker Peder Gaderaad [1803]
menig Handskemager Jens Skaun [1803]
menig Felbereder Jens Gynge [1803]
menig Murermester Hans Jørgensen [1803]
menig Slagter Peder Nielsen [1803]
menig Købmand Ligthensteen [1803]

Billeder

1803

Menig i Maribo Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Maribo Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 139-140

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945, p. 117, 202, 237-239

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,