De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Maribo ? Efter 1801

Maribo

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 2. afdeling 42 mand og blev kommanderet af officererne fra 1. afdeling. Afdelingen havde da ingen uniformer. Nedenfor gengives en mønstring/rullen 1802.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
menig Tømmersvend [1803]
null Møllerkarl [1803]
null Student [1803]
null Student [1803]
null Handelsbetjent [1803]
null Bryggersvend [1803]
null Felberederdreng [1803]
null Snedkersvend [1803]
null Snedkersvend [1803]
null Garversvend [1803]
null Farversvend [1803]
null Skomagerdreng [1803]
null Skomagerdreng [1803]
null Væverdreng [1803]
null Tømmerdreng [1803]
null Skomagersvend [1803]
null Skomagersvend [1803]
null Murersvend [1803]
null Skomagerdreng [1803]
null Sadelmagersvend [1803]
null Sadelmagersvend [1803]
null Sadelmagerdreng [1803]
null Skræddersvend [1803]
null Skomagersvend [1803]
null Sadelmagersvend [1803]
null Daglejer [1803]
null Væversvend [1803]
null Møllersvend [1803]
null Snedkersvend [1803]
null Skomagersvend [1803]
null Daglejer [1803]
null Daglejer [1803]
null Daglejer [1803]
null Daglejer [1803]
null Skomagersvend [1803]
null Tømrersvend [1803]
null Daglejer [1803]
null Tømrersvend [1803]
null Daglejer [1803]
null Handskemager [1803]
null Apotekersvend [1803]
null Skoleholder [1803]

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 139-140

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945, p. 117, 202, 237-239

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,