De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing F. ? Efter 1801

Nykøbing F.

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Ifølge optegnelser til Danske Kancelli 1803 kommanderedes 2. afdeling af officerer fra 1. afdeling. 2. afdeling talte 73-76 mand.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
menig tinstøber 54 år
menig avlsmand 35
menig forh. købmand 35
menig logetjener 47
menig skoleholder 67
menig murersvend 20
menig tømmersvend 47
menig tømmersvend 22
menig skoflikker 26
menig daglejer 37
menig daglejer 51
menig skoflikker 57
menig avlsmand 52
menig daglejer 52
menig daglejer 53
menig daglejer 54
menig daglejer 47
menig murersvend 62
menig murersvend 26
menig daglejer 51
menig murersvend 41
menig daglejer 54
menig daglejer 31
menig daglejer 51
menig murersvend 43
menig daglejer 51
menig væver 25
menig daglejer 51
menig tømmersvend 40
menig tømmersvend 41
menig tømmersvend 64
menig havemand 55
menig daglejer 47
menig tømmersvend 35
menig daglejer 37
menig daglejer 47
menig slotsmøller 37
menig gårdskarl 38
menig gårdskarl 37
menig bodskarl 25
menig bodskarl 29
menig kusk 32
menig tjener 28
menig gårdskarl 28
menig gårdskarl 28
menig bryggerkarl 38
menig gårdskarl 25
menig skomagersvend 26
menig gårdskarl 22
menig gårdskarl 30
menig gårdskarl 22
menig skomagersvend 24
menig skomagersvend 26
menig gårdskarl 36
menig tjener 39
menig kusk 43
menig bodskarl 45
menig bodskarl 25
menig bryggerkarl 38
menig gårdskarl 33
menig gårdskarl 41
menig kusk 24
menig tjener 56
menig gårdskarl 54
menig gårdskarl 35
menig bagersvend 25
menig bagersvend 21
menig gårdskarl 21
menig snedkersvend 24
menig skomagersvend 20
menig tobakssvend 20
menig skræddersvend 26
menig gårdskarl 27
menig snedkersvend 24
menig gårdskarl 35
menig bodskarl 26
menig bodskarl 21
menig gårdskarl 31
menig gårdskarl 22
menig gårdskarl 22
menig gårdskarl 37
menig gårdskarl 47
menig møllersvend 21
menig assistent 23
menig slagtersvend 57
menig skræddersvend 22
menig sadelmagersvend 25
menig felberedersvend 26
menig bagersvend 25
menig bagersvend 19
menig avlsmand 28
menig rebslagersvend 24
menig møllersvend 27
menig bodskarl 32
menig gårdskarl 25
menig gårdskarl 32
menig snedkersvend 23
menig garversvend 28
menig garversvend 27
menig garversvend 24
menig gårdskarl 26
menig bodskarl 23
menig urhandler 35
menig snedkersvend 24
menig gårdskarl 32
menig kornmåler 55
menig snedkersvend 36
menig skræddersvend 22
menig gårdskarl 31
menig gårdskarl 31
menig gårdskarl 26
menig brygger 47
menig pottermagersvend 22
menig klejnsmedssvend 23
menig snedkersvend 26
menig skræddersvend 22
menig gårdskarl 27
menig skomager Hans Alberg, tambour 48
menig skomager 38

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 153-154

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,