De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Næstved ? Efter 1801

Næstved

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814

Organisation

2. afdeling kommanderedes af officerer fra 1. afdeling og talte 2 underofficerer og 60 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 60

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, 1935, p. 143