De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringkøbing ? Efter 1801

Ringkøbing

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I 1804 bestod styrken af 46 mand, der havde 20 geværer med bajonetter. Der var ingen menige i uniform. Det må formodes, at 2. afdeling ophævedes i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 257-258

Bidrag til Ringkjøbing Bys historie: Udtog og Bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv

Bøgner, J. I., 1942-,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1969,