De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringsted ? Efter 1801

Ringsted

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1855, efter (senest 1870)

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at borgervæbningens 1. afdeling talte 1 kaptain, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 7 underofficerer, 1 tambur og 54 borgere. Uniformen var ikke anlagt endnu i dette år. Fanen blev opbevaret hos kaptajnen. Det oplyses til Danske Kancelli samme år, at der kun var 25 geværer til byen, hvilket var helt utilstrækkeligt. Der manglede også et ekercitsreglement, et tjenestereglement og et honnørreglement. Årsagen til den manglende uniformering af officererne oplyses at være den, at "de fleste af disse er håndværksmestre, hvis evne til dels ikke tillader dem denne udgift". I indberetning til Danske Kancelli 1803 angives, at fanen var en rød silkefane med det kongelige ciffer i dobbelt træk i sølvmaling på begge sider og årstallet 1790.

Billeder

1803

Borgerofficer i Ringsted Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Ringsted Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 71-72

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199