De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rødby ? Efter 1801

Rødby

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853, før

Organisation

Ifølge officielle optegnelser bestod 1. afdeling i 1803 af 67 overofficerer, underofficerer og borgere. I indberetningerne til Danske Kancelli marts og december 1803 opregnes kun 32-34 menige i 1. afdeling samt 1 kaptajn, 1 premierløjtnant og 1 sekondløjtnant. Det angives, at der er sendt 35 geværer fra regeringen til byen. I indberetningerne meddeles også, at nogle af borgerne og nogle få af "de gemene" havde betalt deres uniformer selv. I 1853 er angivet, at der ikke fandtes en borgervæbning i byen. Fanen var rød og betalt af borgerne.

Billeder

1803

Borgerofficer i Rødby Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Rødby Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 135-136