De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rødby ? Efter 1801

Rødby

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Ifølge officielle optegnelser talte 2. afdeling i 1803 73 borgere ("ungt mandskab") foruden 6 underofficerer og 2 tamburer. Andre opgørelser samme år nævner 93 mand i alt. Det må formodes, at afdelingen ophævedes i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 135-136