De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skælskør ? Efter 1801

Skælskør

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte borgervæbningens 1. afdeling på dette tidspunkt 4 overofficerer, 8 underofficerer, 6 hautboister og 25 borgere. I alt 43 mand. Det oplystes samme år til Danske Kancelli, at kun officererne bar uniformer og havde sabler, og sidegeværer til de øvrige borgere var endnu ikke anskaffet. Fanen opbevaredes hos kaptajnen. I 1853 ophævedes byens borgervæbning ved kgl. resolution af 26. oktober.

Billeder

1803

Borgerofficer i Skælskør Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Skælskør Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 63-64

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199