De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skælskør ? Efter 1801

Skælskør

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at borgervæbningen 2. afdeling på dette tidspunkt talte 38 borgere. Afdelingen kommanderedes af officerer fra 1. afdeling. Det må formodes, at afdelingen ophævedes i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 63-64

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199