De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ærøskøbing ? Efter 1801

Ærøskøbing

Borgergarde

Oprettelsesår

1837, o.

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ifølge kilderne fandtes der i 1837 en borgergarde i byen.

Litteratur

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,