De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svaneke ? Efter 1801

Svaneke

Svaneke Kompagni (4. kompagni)

Oprettelsesår

1611, o.

Nedlæggelsesår

1868

Organisation

Dette kompagni var et af Bornholms borgerkompagnier.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Hr. Mogens Davidsen [1814]-1826
Stabskaptajn Hr. Mads Davidsen [1814]-[1821]
Løjtnant Hr. Mogens Kjøller Sen. [1814]-1823
Løjtnant Hr. Casper Koefoed Caspersen [1814]-[1821]
Løjtnant á la suite Hr. Mogens Kjøller Jun. [1821]-1824
Stabskaptajn Hr. Casper Koedfoed Caspersen [1821]-1828
Løjtnant Hr. Jens Madsen Mossin [1821]-1827
Løjtnant Hr. Hans Bentsen Bech 1824-1828
Kaptajn og chef Hr. Casper Koefoed Caspersen 1828-1840
Stabskaptajn Hr. Carl Koefoed 1828-1832
Løjtnant Hr. Friederich Werner Lind 1828-1840
Løjtnant á la suite Hr. Hans Bentsen Bech 1828-1834
Stabskaptajn Hr. Hans Bentsen Bech 1834-1840
Løjtnant Hr. Lars Jørgensen 1834-1842
Løjtnant á la suite Hr. Jacob Jørgen Hansen Steenberg 1834-[1842]
Løjtnant á la suite Hr. Johan Svendsen Engel 1838-1839
Kaptajn og chef Hr. Hans Bentsen Bech 1840-[1842]
Stabskaptajn Hr. Friederich Werner Lind 1840-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings Svaneke Kompagni (4. kompagni)
Bornholms Borgervæbnings Svaneke Kompagni (4. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,