De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aakirkeby ? Efter 1801

Aakirkeby

Aakirkeby Kompagni (6. kompagni)

Oprettelsesår

1631, o.

Nedlæggelsesår

1868?

Organisation

Dette kompagni var et af de bornholmske Borgerkompagnier.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Christian Dam Kofoed [1814]-1823
Løjtnant Christian Dam [1814]-1821
Løjtnant Jesper Larsen Munk [1814]-1821
Løjtnant Lars Herlufssen Marcher 1821-1822
Løjtnant Maurits Jensen 1821-1823
Kaptajn og chef Maurits Jensen 1823-1832
Løjtnant Jens Rasmussen 1823-1832
Løjtnant Ole Mogensen 1823-1828
Løjtnant á la suite Christopher Larsen 1823-1827
Løjtnant Christopher Larsen 1827-1833
Løjtnant á la suite Mathias Siersted/Sehested Müller 1827-1832
Løjtnant Mathias Siersted/Sehested Müller 1832-1836
Kaptajn og chef Christopher Larsen 1833-[1842]
Løjtnant Morten Mogensen Holm 1833-[1842]
Løjtnant Esper Jørgensen Sonne 1838-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings Aakirkeby Kompagni (6. kompagni)
Bornholms Borgervæbnings Aakirkeby Kompagni (6. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,