De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederiksværk ? Efter 1801

Frederiksværk

Det Frederiksværkske Corps

Oprettelsesår

1808, 7. marts

Nedlæggelsesår

1816

Organisation

Oprettet på grundlag af de to "frivillige" artilleri- og sødivisioner i købstaden. Artillerikorpset skulle bestå af 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 første- og 1 andensekondløjtnant, 1 kommandersergent, 1 fourer, 5 sergenter, 5 bombarderer, 2 hornblæsere, 10 overkonstabler og 100 underkonstabler. Sødivisionen skulle have 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 kommandersergent, 1 fourer, 4 sergenter, 4 bombarderer, 2 hornblæsere, 8 overkonstabler, 8 konstabler og 64 underkonstabler. Sålænge krigen varede, blev det bestemt, skulle mandskabet gageres ligesom det kongelige artillerikorps. Korpset blev opløst ved forordning af 25. januar 1816 sammen med Guidekorpset, den langelandske infanteribataljon med det Ærøske Kompagni, og Hendes Kongelige Højhed Hertuginde Louise Augustas Livjægerkorps med virkning 1. februar samme år.

Litteratur

General Classens Frederiksværk - før og nu

Bennike, Lise, Jølver, Henning m.f.l, 1980, p. 80-86

Det frederiksværkske Korps. Frederiksværk 1926

Christensen, Carl Erik, 1926,

Frederiksværks frivillige bevæbnede Corps i: Krudtværket på Frederiksværk 1758-1958

Eriksen, Egon, 1958, p. 144-147

De Brune Husarer. Frederiksværks hjemmeværn for 160 år siden

Jansen, H. Chr., 1966,