De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sorø ? Efter 1801

Sorø

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1856

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli 1803 anføres 4 overofficerer, 5 underofficerer, 1 tambour samt 24 borgere under gevær. Dog var det sådan, at kun over- og underofficererne var forsynede med sabler, "da sidegeværer for de øvrige borgere, der ikke har nogen mundering, men i tjeneste alene bærer kokarde, ej endnu er anskaffede".

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Sorø Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Sorø Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Sorø Bys Historie gennem tre Hundrede Aar

Cour, L.F. la, 1938, p. 140-145