De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sorø ? Efter 1801

Sorø

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli opgives der at være 40 mand, som kommanderes af 1. afdelings officerer. Da indberetteren fandt dette tal påfaldende lavt (også selv om man tog kancelliets skrivelse af 24. juli 1802 om fritagelse for tjeneste i betragtning), udbad han sig en ny liste fra borgmesteren. På den nye liste var tallet steget til 55 mand.

Litteratur

Sorø Bys Historie gennem tre Hundrede Aar

Cour, L.F. la, 1938, p. 140-145