De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg ? Efter 1801

Aalborg

1. afdelings 2. kompagni

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

1. afdeling var opdelt i 2 kompagnier. Optegnelser fra 1803 viser, at 1. kompagni da talte 6 overofficerer, 10 underofficerer, 1 tambur og 74 borgere. I alt 91 mand. 2. kompagni talte 4 overofficerer, 11 underofficerer, 1 tambur og 100 borgere. I alt 116 mand. Der var blevet leveret 108 geværer, mens 52 var anskaffet af borgerne selv. 1. kompagni havde rød fane og 2. kompagni havde gul fane. På siden gengives mønstringen, som den blev overvåget af amtmand von Pentz 17. august 1803.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Niels Borup [1803]
Premiereløjtnant Købmand Joseph Nielsen (forvist) [1803]
Sekondløjnant Bager Iver Kogsbøll [1803]
Fændrik Købmand Lars Nørgaard [1803]
Kommandørsergent Bager Christen Gyrsting [1803]
Sergent Organist Johann Kuhlau [1803]
Underofficer Købmand Jørgen Hansen [1803]
Underofficer Urmager Lars Holm [1803]
Underofficer Kobbersmed Christian Sindahl [1803]
Underofficer Maler Peder Rodskov [1803]
Underofficer Skrædder Mathias Wilchen [1803]
Underofficer Glarmester Paul Dahlin [1803]
Underofficer Podemester Jacob Bruusgaard [1803]
Underofficer Hattemager Anning Fick [1803]
Underofficer Bager Jens Rasmussen [1803]
Underofficer Avlmager (?) Augustinus Møller [1803]
Tambour Bødkerlærling Christian Nissen [1803]
menig Skrædder Morten Birck [1803]
menig Snedker Palli Hendrichsen [1803]
menig Podemester Jens Kiær [1803]
menig Parykmager Thomas Klode [1803]
menig Podemester Heinrich Beck [1803]
menig Skrædder Svend Pedersen Bradsted (uøvet) [1803]
menig Tinstøber Andreas Schillerström [1803]
menig Kartuntrykker Peder Høyberg Schillerup [1803]
menig Skomager Christen Nielsen [1803]
menig Værthusmand Chr. Pedersen Klæstrup [1803]
menig Værtshusmand Christen Jacobsen [1803]
menig Slagter Søren Mortensen [1803]
menig Slagter Jens Sørensen Krogh [1803]
menig Handskemager Niels Nielsen [1803]
menig Drejer Paul Rasmussen [1803]
menig Sadelmager Christopher Rottermann [1803]
menig Slagter Lars Christensen Lingholm [1803]
menig Garver Adam Andreas Møller [1803]
menig Værtshusmand Anders Jensen Steenum (syg) [1803]
menig Hårskærer Niels Jullin [1803]
menig Værthusmand Søren Ravnkield [1803]
menig Murermester Christen Silkeborg [1803]
menig Nålemager Johan Caspar Habel [1803]
menig Værtshusmand Søren Pedersen Svenstrup [1803]
menig Værtshusmand Niels Borregaard [1803]
menig Podemester Søren Mørck [1803]
menig Bøssemager Lars Engelbretsen [1803]
menig Skomager Niels Kieldsen (syg) [1803]
menig Spækhøker Søren Lund [1803]
menig Skomager Christen Pedersen [1803]
menig Skibstømmermand Jens Alls [1803]
menig Skomager Willum Breum [1803]
menig Murermester Niels Aarestrup [1803]
menig Slagter Peder Hendrichsen [1803]
menig Podemester Peder Hausgaard [1803]
menig Finsnedker Chr. Christ. Saugqvern [1803]
menig Klejnsmed Ernst Frid. Qvisdorff (uøvet) [1803]
menig Vinhandler Joh. Georg Køhler [1803]
menig Bogbinder Hans Wille [1803]
menig Bødker Christen Bislev [1803]
menig Skrædder Thomas Frost [1803]
menig Spækhøker Jens Sørensen Wedum [1803]
menig Værtshusmand Anders Baggesen Steenum [1803]
menig Slagter Peder Mogensen Pandrup [1803]
menig Smed Jørgen Brockmann [1803]
menig Værtshusmand Jacob Pedersen [1803]
menig Værtshusmand Jens Christensen [1803]
menig Parykmager Thomas From [1803]
menig Bendrejer Niels Gottllien Fesch [1803]
menig Snedker Morten Jensen [1803]
menig Købmand Abraham Pretzmann [1803]
menig Købmand Mads Bomholdt [1803]
menig Købmand Selgel Bierring [1803]
menig Værtshusmand Toluff Larsen [1803]
menig Købmand Mogens Møller [1803]
menig Værtshusmand Jens Sørensen Armøse [1803]
menig Bødker Christen Dochedall [1803]
menig Skomager Hans Jørgen Møller [1803]
menig Sadelmager Niels Jørgensen Møller [1803]
menig Kobbersmed Adrian Forsmann [1803]
menig Købmand Anders Waagensen [1803]
menig Værshusmand Christen Jacobsen [1803]
menig Skomager Jørgen Møller [1803]
menig Skibstømmermand Mads Knudsen Kiær [1803]
menig Garver Peder Friedrich Berg [1803]
menig Værtshusmand Peder Thomsen Linnøe [1803]
menig Handskemager Johnas Arvesen [1803]
menig Skomager Peder Pedersen Kiærulff [1803]
menig Skomager Magnus Mehlberg [1803]
menig Bødker Jens Christensen Godskessen [1803]
menig Værtshusmand Peder Hassing [1803]
menig Forh. murermester Niels Fischer [1803]
menig Værtshusmand Søren Christensen Hesselholdt [1803]
menig Murermester Anders Bendsen [1803]
menig Bendrejer Jørgen Heilesen [1803]
menig Klædefabrikant Martin Walter [1803]
menig Skibstømmermand Arvid Holm (forvist) [1803]
menig Tømmermester Jens Hasse [1803]
menig Handskemager Anders Christensen Møller [1803]
menig Vogmand Michel Mortensen [1803]
menig Skomager Hans Engelbretsen [1803]
menig Bager Peder Pedersen Holm (syg) [1803]
menig Stolemager Christian Bergstrøm [1803]
menig Skomager Jens Christensen Haverslev [1803]
menig Værtshusmand Christen Mathisen [1803]
menig Skibstømmermand Jens Hansen Møller [1803]
menig Værtshusmand Jens Urt [1803]
menig Værtshusmand Anders Christensen [1803]
menig Podemester Peder Boss [1803]
menig Podemester Michel Pedersen Haugaard [1803]
menig Forh. murermester Peder Thomsen Knæberheede [1803]

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, p. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. s. 151