De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skagen ? Efter 1801

Skagen

Artilleriet

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I februar og december 1803 indberettes fra amtet til Danske Kancelli, at artilleriet havde 24-28 mand foruden 1 kaptajn og 1 løjtnant. Det havde 4 gamle kanoner og ingen patrontasker. Derimod havde officererne sabler. I 1810 talte denne afdeling 1 kaptajn, 1 løjtnant, 2 underofficerer og 24 borgere.

Billeder

1803

Borgerofficer i Skagen Borgervæbning: Artilleriet
Borgerofficer i Skagen Borgervæbning: Artilleriet
Menig i Skagen Borgervæbning:  Artilleriet
Menig i Skagen Borgervæbning: Artilleriet

Litteratur

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk), p. 544

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,