De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Tønder ? Efter 1801

Tønder

Borgerkorpset

Oprettelsesår

1824, o.

Nedlæggelsesår

1837, efter

Organisation

I 1814, 1816 og 1818 står det opført i Kierulfs Kalender, at der ikke er organiseret nogen borgervæbning i byen. Ifølge andre kilder findes der et borgerkorps i byen i 1837. Dette korps var i aktion ved Frederik 7.s besøg i Tønder i 1824 sammen med Frederikskorpset og skyttekorpset. Borgerkorpset havde flere end 230 medlemmer og stod under ledelse af de 16 deputerede, der udgjorde byens styrende organ sammen med magistraten. Hver deputeret havde således et kompagni under sig. Korpset fik en ny fane til lejligheden, der også bød på et nydannet kanonerkompagni, som saluterede fra Slotsvolden.

Litteratur

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937, p. 4-18

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943, p. 100-102

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943, p. 220-223

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37