De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Lemvig ? Efter 1801

Lemvig

1. afdeling

Oprettelsesår

1801?

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I marts 1804 havde afdelingen 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 6 underofficerer og 2 tamburer samt 27 menige borgere. Ingen havde uniformer - i det mindste ikke de menige. Afdelingen havde 20 geværer med bajonetter, men ingen sabler.

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. 137

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201