De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Lemvig ? Efter 1801

Lemvig

2. afdeling

Oprettelsesår

1801?

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

I 1804 var der 34 mand i afdelingen, der blev kommanderet af officerer fra 1. afdeling. Der var på det tidspunkt ingen geværer eller sabler i afdelingen.

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. 137

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201