De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Viborg ? Efter 1801

Viborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (ældre)

Nedlæggelsesår

1843

Organisation

Efter den kgl. forordning ang. oprettelse af borgervæbninger fra 1801 blev det besluttet, at Viborgs to borgerkompagnier skulle samles og herefter udgøre borgervæbningens 1 afdeling. Ifølge optegnelser fra februar 1803 talte 1. afdeling på dette tidspunkt 4 overofficerer, 16 underofficerer, 2 tamburer og 106 borgere. I alt 128 mand. Der var 26 geværer med bajonetter og 21 sabler, heraf havde menige borgere de 9. 47 borgere og 2 underofficerer manglede endnu behørig uniform i december 1803.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premierløjtnant Købmand Clemen Møller 1801-?

Billeder

1803

Borgerofficer i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerunderofficer i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerunderofficer i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Viborg Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Viborg Borgervæbnings 1. afdeling
Viborg Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 185-186

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41, p. bd. I, 266-292

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849, p. 211