De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Viborg ? Efter 1801

Viborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Denne afdeling talte i 1801 14 underofficerer og 168 menige. Ifølge optegnelser fra 1803 bestod afdelingen på dette tidspunkt af 4 overoffierer, 10 underofficerer og 50 borgere. I alt 64 mand. Afdelingen ophævedes formodenligt i 1822.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn for 2. Afdeling Bager Fogh 1801-?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 185-186

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41, p. bd. I, 266-292

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849, p. 211