De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing M. ? Efter 1801

Nykøbing M.

1. afdeling

Oprettelsesår

1801?

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Den eneste kilde, der hævder, der var en borgervæbning i byen, er "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803. Ifølge denne havde afdelingen 3 officerer og 56 menige.

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. s 136-139

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,