De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Viborg ? Efter 1801

Viborg

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, var der 79 underofficerer, musikanter og borgere i alt.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 185-186

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41, p. bd. I, 266-292

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849, p. 211