De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Tønder ? Efter 1801

Tønder

Frederikskorpset

Oprettelsesår

1804 (1693)

Nedlæggelsesår

1840, o.

Organisation

Korpset var byens ringriderkorps. Det blev efter en hvileperiode gendannet i 1804 på initiativ af amtmand Ernst Albrecht v. Bertouch, der i januar 1805 fik kgl. tilladelse til at bære nye uniformer og for altid føre navnet Frederikskorpset. Det havde da efter statutterne 30 mand inklusive chef, ritmester, løjtnant, kornet, adjudant og to marskaller, sidstnævnte valgt af rytterne. Korpset måtte ved kongebesøget i 1824 næsten dannes på ny, da medlemmerne var blevet for gamle og uegnede til tjeneste; 15 af de 18 medlemmer var således nyrekrutterede. Korpset var ved denne tid byens fineste korps, men det svandt ind o. 1840, da de nationale modsætninger førte til korpsets tilbagegang. Korpset genopstod dog i 1865 som Tønder Ringriderkorps.

Litteratur

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937, p. 4-18

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943, p. 100-102

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943, p. 220-223

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37