De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Tønder ? Efter 1801

Tønder

Skyttekompagniet

Oprettelsesår

1693

Nedlæggelsesår

-

Organisation

Skyttekompagniet er medtaget i denne oversigt, fordi det i 1848 dannede rygraden i den genskabte borgervæbning, og fordi det under krigen 1807-1814 organiserede byens borgervæbning sammen med det ridende korps. Skyttekompagniet (i 1800-tallet kaldet Skyttekorpset) var i virksomhed ved Frederik 6.s besøg i 1824, hvor det bestod af 40 medlemmer, der i dagens anledning bl.a. fik patrontasker, samt ved senere fyrstelige besøg i 1825, 1826 og 1842. Ellers var det først og fremmest et traditionelt skyttegílde med fugleskydning og ind- og udtog af byen i forbindelse hermed, ligesom det altid stod æresvagt ved kongebesøg. Korpsets medlemmer var aktive i dannelsen af den nye borgervæbning i 1848 og mistede af samme årsag sine kongelige privilegier i 1851, og medlemmerne lod det opløse i 1854. Tre år senere blev det dog gendannet.

Litteratur

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937, p. 4-18

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943, p. 100-102

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943, p. 220-223

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37