De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Tønder ? Efter 1801

Tønder

Borgervæbning

Oprettelsesår

1848

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Korpset blev dannet med Skyttekompagniets medlemmer som rygrad (se dette). En officer ved dette korps holdt i april 1848 tre udsendinge fra Ribe fanget i flere dage som udslag af den voldsomme kamp mellem de to byer, der stod på hver sin side af nationalitetskampen, og som bl.a. førte til, at et borgerkorps fra Ribe sammen med militære enheder holdt Tønder under belejring i nogle dage.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Chef Købmand J.C. Iwersen 1848

Litteratur

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937, p. 4-18

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943, p. 100-102

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943, p. 220-223

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37