De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kalundborg ? Efter 1801

Kalundborg

Jægerkorps

Oprettelsesår

1805

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Chef for jægerkorpset var kaptajn og købmand Johan Carl Mülertz, premierløjtnant var købmand Jens Christian Gerdes.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, p. 167-181