De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Maribo ? Efter 1801

Maribo

Blinkerkorpset

Oprettelsesår

1819

Nedlæggelsesår

1829, senest

Organisation

Korpset var formelt en enhed inden for 2. afdeling; det havde 12 medlemmer udstyet med blå trøjer med røde opslag og hvide bukser. Korpset blev i 1821 mønstret for stiftamtmanden, der udtalte sin tilfredshed med både holdning og manøvrer. Navnet "Blinker-" omtales i Haugners Maribohistorie med reference til byens avis og henviser sandsynligvis til en særlig fin, blinkende hovedprydelse for heste.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 139-140

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945, p. 117, 202, 237-239

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,