De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Thisted ? Efter 1801

Thisted

Det Ridende Korps

Oprettelsesår

1830?

Nedlæggelsesår

1830?

Organisation

Det er usikkert, om korpset var en del af den egentlige borgervæbning. Det omtales af maleren Martinus Rørbye, der besøgte byen i sommeren 1830, hvor Frederik 6. aflagde visit. Korpset red kongen i møde sammen med byens embedsmænd, mens borgervæbningen var trukket op og havde "besat" posterne inde i byen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 180

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997, p. 102-103